Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > únor  > obsah

INTEGRAL po roce

Obrázek k článku 

Družice INTEGRAL má za sebou první rok práce na oběžné dráze.
Její systémy a přístroje pracují normálně. Na palubě má palivo pro korekční motory ještě na více než 15 let. Prozatím schválila Evropská kosmická agentura ESA prodloužení mise na 5 let, to je do konce roku 2008, ale předpokládá se ještě další prodloužení.

A co česká účast? Kromě skupiny astrofyziky vysokých energií na ASÚ AV ČR v Ondřejově se na ní v rámci české skupiny projektu ESA INTEGRAL podílejí i kolegové z MU v Brně a z FEL ČVUT v Praze. Účastníme se jak pozorování v rámci tzv. Core Programme, což jsou pravidelné týdenní přehlídky galaktické roviny a galaktického jádra (při zpracovávání měření se zabýváme především blazary a kataklyzmickými proměnnými), tak i pointovaných pozorování v rámci pozorovacího času přiděleného ve volné soutěži (tzv. programy AO-1 a AO-2). V rámci AO-1 programu, který skončil 16. 12. 2003, jsme byli členy týmu, který se věnuje pozorování kosmických zdrojů gama záblesků. V programu AO-2, jenž na něj navázal na dalších 14 měsíců, jsme členy dvou přijatých pozorovacích návrhů (gama záblesky a blazary). Pro velký zájem astronomů z celého světa mohla být pro druhý rok pozorovací činnosti přijata jen jedna devítina navržených programů (v našem případě je tedy skóre lepší, při 3 podaných návrzích máme 2 přijaté).

V uplynulém období jsme se věnovali zpracování dat zejména z palubního optického teleskopu OMC, ale i z rentgenových a gama teleskopů JEM-X a IBIS, částečně i z druhého palubního teleskopu gama SPI. Hráli jsme vedoucí roli při analýze jednoho ze 7 detekovaných gama záblesků (GRB030501). V Ondřejově začalo pracovat středisko pro zpracování vědeckých dat z družice, bylo instalováno a zprovozněno potřebné programové vybavení. Tiskem vyšla 4 původní vědecká sdělení s naším spoluautorstvím, další se připravují. Na 5. mezinárodním workshopu INTEGRAL v Mnichově v únoru 2004 máme přihlášeno celkem 17 příspěvků z 227 zaslaných abstraktů.

Ve dnech 16. až 19. října 2003 – přesně rok po startu družice – se sešel v Kostelních Střímelicích český tým projektu INTEGRAL, aby zhodnotil dosavadní českou účast na práci a vědeckém programu družice a projednal plány na další období. I tentokrát mu dominoval vědecký dorost – sešlo se nás již 20, včetně doktorandů a diplomandů nejen z ASÚ AV ČR, ale i z Masarykovy univerzity v Brně a z ČVUT v Praze. Přednášky našich mladých kolegů, kteří seminář i organizovali a řídili, měly tradičně vysokou úroveň (viz program a další informace na http://lascaux.asu.cas.cz). To, že řešení velkého mezinárodního projektu přilákalo tak velkou a navíc interdisciplinární skupinu vědeckého dorostu, je velmi potěšující, a pro další období, kdy se budou vědecky analyzovat data z družice, i velmi podstatné. Projektem ESA INTEGRAL i navazujícím projektem ESA XEUS tak nachází celosvětově perspektivní vědní obor – astrofyzika vysokých energií – i v České republice pevné zakotvení a jasnou dlouhodobou perspektivu. Jen tým astrofyziky vysokých energií v Astronomickém ústavu AV ČR má nyní již (včetně kolegů s částečnými úvazky, tedy zejména doktorandů) 14 členů a v současné době probíhají jednání o tom, aby se doporučení mezinárodních evaluačních komisí Astronomického ústavu o podpoře dalšího rozvoje tohoto oboru i proklamovaná podpora novým perspektivním oborovým trendům promítly odpovídajícím způsobem i do organizační struktury ústavu.

RNDr. RENÉ HUDEC, CSc.,
Astronomický ústav AV ČR