Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > 14  > obsah

Výzva ke spolupráci AV ČR s Radou vlády pro udržitelný rozvoj

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Projev prof. Bedřicha Moldana, z Univerzity Karlovy v Praze,
předsedy Výboru pro strategii udržitelného rozvoje

Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní!

Děkuji za Vaše pozvání na Akademický sněm i za to, že zde mohu krátce vystoupit.
V srpnu loňského roku zřídila vláda svým usnesením Radu pro udržitelný rozvoj. Je to poradní orgán, který má samozřejmě svůj statut a jehož hlavním úkolem, který byl ve vládním usnesení explicitně uveden, je připravit do poloviny letošního roku strategii udržitelného rozvoje České republiky. Jak Rada, tak strategie jsou něco, co prakticky všechny vyspělé státy a zcela určitě všechny země Evropské unie dávno mají; my jsme tím jen trochu splatili dluh mezinárodnímu společenství.

Jedním z důležitých a zatím nepříliš jasně definovaných úkolů Rady vlády pro udržitelný rozvoj je sledovat jakýmsi způsobem, a zdůrazňuji jakýmsi způsobem, protože to zatím nikdo zcela přesně neví a neumí, a vyhodnocovat materiály vlády, které mají koncepční nebo strategický charakter a ke kterým by bylo zapotřebí z hlediska udržitelného rozvoje něco zásadního říci. Zatím není úplně jasné, které materiály by měly takovým hodnocením procházet. Pravděpodobně se jedná o materiály související se státní energetickou politikou, zemědělskou politikou nebo jiné sektorové strategické materiály. Rovněž není jasné, jakým způsobem by toto hodnocení mělo souviset s běžnou praxí, zvanou mezirezortní připomínkové řízení. To vše jsou věci, které je třeba vyjasnit, v základních principech i do detailů domyslet a propracovat.
Rada vlády pro udržitelný rozvoj pověřila celou touto záležitostí svůj Výbor pro strategii udržitelného rozvoje, jehož mám čest být předsedou. Takže všechno vyjasňování a domýšlení vlastně shodila na bedra tohoto výboru, který se bude snažit tuto otázku vyřešit.
Na Akademickém sněmu AV ČR jsem z pověření Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která mě na svém posledním zasedání konaném 15. dubna tohoto roku jako předsedu výboru pověřila, abych zde tlumočil žádost o spolupráci při vyhodnocování zmiňovaných strategických dokumentů.
Předeslal jsem, že zatím není úplně jasné, jak by se to vše mělo provést. Nicméně si myslím, že je tato žádost velmi důležitá a že by bylo ku prospěchu věci, kdyby se Akademie věd ČR, v což pevně doufám, k této žádosti postavila kladně. Jde rozhodně o jednu z prvních příležitostí, kdy se bavíme o tom, co se anglicky nazývá Science policy interface, nebo-li propojení vědy a politiky. Víte samozřejmě velmi dobře, že u nás spolupráce vědy s politikou a politiky nemá tradici. V rozvinutých státech taková spolupráce samozřejmě existuje. U nás zatím nic takového vlastně nemáme a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom takovou součást politické a vědecké kultury mohli kultivovat společně. Nyní se k tomu naskýtá vynikající příležitost.
Velmi rád proto tlumočím žádost o spolupráci při zatím ne zcela přesně definovaném hodnocení strategických dokumentů, které se týkají nebo budou týkat rozvoje důležitých sektorů, jak národního hospodářství, tak vůbec života společnosti, a doufám, že budeme v budoucnu spolupracovat.
Děkuji za pozornost.

prof. RNDr. BEDŘICH MOLDAN, CSc.