Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > 14  > obsah

Dubnový Akademický sněm

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Majakovského sál v Národním domě na Vinohradech v Praze tradičně hostil zasedání Akademického sněmu, které tentokrát provázely technické novinky. S příznivým ohlasem se setkala multimediální technika umožňující řečníkům využít počítačovou prezentací.

Převážná část jednání byla věnována významným změnám, které Akademii čekají v souvislosti s přechodem pracovišť na veřejné výzkumné instituce. S úvodní přednáškou Spolupráce akademických institucí s podnikatelskou sférou: transfer technologií a spin-off vystoupil prof. Rudolf Haňka (obr. 2) z univerzity v Cambridge. Cambridžská univerzita je v této oblasti považována za jednu z nejlepších v Evropě a prof. Haňka se na vytvoření celého systému spolupráce významně podílel.

S možností jak využít jednu z prvních příležitostí k propojení vědy s politikou vystoupil prof. Bedřich Moldan (obr. 3) z Univerzity Karlovy, který byl pověřen tlumočit Žádost o spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2003 a zpráva o činnosti Akademické rady od posledního zasedání Sněmu byly předmětem vystoupení předsedkyně AV ČR Doc. Heleny Illnerové (obr. 1).

Místopředseda AV ČR Ing. Vladimír Nekvasil (obr. 4) představil Návrh zásad koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť Akademie věd ČR v souvislosti s přípravou přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce.

Že Akademii věd skutečně čekají změny, signalizuje i Návrh na sloučení Katedry jazyků AV ČR s Ústavem pro jazyk český AV ČR, který byl Sněmem oficiálně schválen s účinností k 1. lednu 2005. Přednesla jej místopředsedkyně AV ČR Doc. Lydia Petráňová (obr. 5).

Se Závěrečným účtem Akademie věd ČR za rok 2003 a její současnou ekonomickou situací seznámil přítomné člen předsednictva Akademické rady AV ČR RNDr. Jiří Rákosník (obr. 6).

Zprávu Dozorčí komise přednesl Doc. Jaroslav Spížek (obr. 7), předseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR.

Předposledním bodem jednání byly Volné návrhy, po nichž následovala Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.