Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Vybrali jsme z časopisu <I>Správy SAV</I>

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

  • V srpnu 2004 se v Nitře na 31. mezinárodním veletrhu Agrokomplex 2004 prezentovalo pět ústavů SAV. Součástí Agrokomplexu je již tradiční Den vědy zaměřený na prezentaci vědy a techniky.
  • Slovenským vědcem roku 2003 se stal RNDr. Peter Biely, DrSc., z Chemického ústavu SAV. Ocenění, které získal za mimořádnou produktivitu vynikajících výsledků v roce 2003 v oblasti biodegradace rostlinných polysacharidů a uplatňování průmyslově významných enzymů, převzal 21. června 2004 v Bratislavě na setkání představitelů vědeckotechnické komunity. Soutěž vyhlašuje Journaliste-Studia, s. r. o., sponzoruje ji Slovnaft, a. s., a letos se konala již po sedmé.
  • Osobnostem, které významnou měrou podporují základní výzkum a využití jeho výsledků v praxi, uděluje Slovenská akadémia vied čestnou Medaili SAV za podporu vědy. Letos putovala do Dolní Dobrouče v České republice. Ředitel soukromé společnosti CPN, s. r. o., RNDr. Vladimír Velebný, CSc., ji převzal 2. července 2004. Spolupráce Chemického ústavu SAV a CPN, s. r. o., jež začala před deseti lety nákupem přístrojů a chemikálií, dnes pokračuje poskytováním přímých finančních prostředků na řešení vědeckých projektů v oblasti chemie přírodních polysacharidů. Soukromníci sponzorují též účast vědců na konferencích v zahraničí a spoluorganizují setkání výzkumných týmů, na němž se každoročně předává Cena společnosti CPN spojena s finanční odměnou za nejlépe vyřešený vědecký projekt. Společnost významně podporuje i Ústav molekulárnej biológie SAV a Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanech. Chemický ústav i Ústav molekulárnej biológie zase školí doktorandy pro výzkum ve společnosti CPN. Vladimír Velebný začal svoji akademickou kariéru v Brně na Masarykově univerzitě, pokračoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové a podnikat začal v roce 1990.
  • Historie košických konferencí o magnetismu má dlouhou tradici, první se konala v roce 1962 pod názvem Celoštátna porada o magnetizme. Letos se ve dnech 12.–15. července konala již 12. československá konference o magnetismu CSMAG ‘04 za přítomnosti 218 odborníků ze 14 zemí. RNDr. Karel Závěta, CSc., vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, který se jí zúčastnil již před 42 lety, vzpomínal na začátky: "Na první poradě bylo jen pár desítek lidí, jediný zahraniční host byl dr. Elbinger z Jeny. Mluvilo se česky a slovensky, psali jsme křídou na tabuli. Obětaví košičtí organizátoři vytvořili z porady významnou mezinárodní konferenci. Jednacím jazykem je dnes angličtina, příspěvky se prezentují moderní počítačovou technologií, ale prostředí zůstalo domácké. Proto do Košic rádi jezdíme."
  • Slovenská akadémia vied představí v Evropském týdnu vědy a technologií ve dnech 8.–14. listopadu 2004 nejvýznamnější výsledky vědy a výzkumu. Všechny akce koordinuje Ministerstvo školstva SR a ministr předá ceny za vědu a techniku za rok 2004.

Podle časopisu SAV zpracovala
ZUZANA BUKOVSKÁ