Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Spektrometrie v Jeseníkách

Obrázek k článku 

Ve dnech 27. září až 1. října 2004 uspořádal Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze v součinnosti se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci sedmé setkání českých hmotnostních spektrometristů, které se opět konalo na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Školy se zúčastnilo 163 frekventantů, kteří vyslechli více než 20 hodin přednášek ze základů hmotnostní spektrometrie.

V dlouhé historii pořádání těchto Škol nastala poprvé situace, kdy organizátoři již několik měsíců před začátkem akce museli uzavřít registraci přes internet. Hotel Červenohorské sedlo byl beznadějně naplněn, někteří pozdě se registrující účastníci museli spát na přistýlkách a organizátoři tiše doufali, že nádherné Jeseníky přitáhnou pozornost alespoň části publika, protože přednáškový sál také nebyl nafukovací.

Nebývalý zájem o Školu způsobily podle výsledků ankety dva hlavní faktory. Vynikající kvalita přednášejících, kteří představují absolutní národní špičku oboru, a celková družná atmosféra, která na každoročních akcích hmotnostních spektrometristů běžně panuje. K dobré náladě na Školách výrazně přispívají sponzorující firmy. Sponzoři organizují večerní akce, které obyčejně začínají krátkou komerční prezentací a pokračují hudební a taneční produkcí pro stmelení účastníků, někdy kombinovanou se soutěžemi nebo jiným překvapením. Letos mj. vystoupily dudácká kapela Chodovanka z Domažlic, cimbálová muzika Primáš, skupina klasického jazzu Tango a nechyběla ani standardní taneční kapela.

Dalo by se očekávat, že sedmé pokračování jakékoli zavedené odborné akce musí nutně nést riziko možného opakování přednášek z akcí předchozích a tím zanášet určitou nudu do odborného programu. Tento problém řešili organizátoři dvěma přístupy. Běžným řešením bylo vložení zcela nových přednášek tak, aby celé schéma Školy bylo pokud možno kompletní a pokrývalo celý obor hmotnostní spektrometrie. Přednášky letos mj. zahrnuly historický exkurs, základní chemickou fyziku, kvantovou chemii, instrumentaci dle logických modulů techniky (ionizace, analyzátory, detektory), sběr dat, informatiku, robotiku, interpretace, aplikace (i anorganické), kvantifikace i kombinované techniky. Netradičním řešením ale byla nucená distribuce přednášek mezi lektory, kterým byly jednoduše přiděleny. Přednášející pak povětšinou nepřednášeli svoje oblíbená témata, ale museli si přednášky nově připravit a poskytli tak pravidelným frekventantům nový úhel pohledu na problematiku přednášenou v minulých letech. Největší podíl přednášek zajistili tito lektoři:
Ing. J. Čáslavský, CSc., a RNDr. F. Foret, Dr., z Ústavu analytické chemie AV ČR, A. Giannakopulos, PhD., z University of Warwick, prof. RNDr. Z. Hermann, DrSc., RNDr. J. Hrušák, CSc., a Mgr. M. Polášek, PhD., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, doc. Ing. M. Holčapek, Dr., z Univerzity Pardubice, prof. RNDr. V. Kanický, DrSc., a Mgr. J. Preisler, PhD., z Masarykovy univerzity v Brně, prof. Ing. K. Lemr, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci a RNDr. M. Ryska, CSc., z Quinta Analytica Praha.

Protože program Školy byl náročný, zařadili organizátoři na třetí, kritický den dvě exkurze. Zatímco jedna skupina účastníků zkoumala kvalitu produkce pivovaru Holba Hanušovice, druhá odborně posuzovala technologie ruční papírny ve Velkých Losinách. Tato regenerace zajistila, že i ve druhé polovině Školy účast frekventantů na přednáškách neklesala pod 80 %. V závěru konference se uskutečnila anketa, ve které účastníci Školy hádali, kteří plenární přednášející jsou na starších fotografiích vystavených na konferenční nástěnce, ale především odpovídali na řadu všetečných otázek pořadatelů. Byla zvolena nejlepší přednáška (Interpretace MS spekter aneb Nuda na ČHSI) a posbírány náměty pro příští akci odborné skupiny hmotnostní spektrometrie, která se bude konat od 30. srpna do 2. září 2005 v Doubicích (3. LC/MS kurs). Zájemci mohou veškeré odpřednášené materiály získat na adrese http://ms.biomed.cas.cz.

Doc. Ing. VLADIMÍR HAVLÍČEK, Dr.,
Mikrobiologický ústav AV ČR