Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

LADISLAV KOSMÁK, RADOVAN POTŮČEK
METRICKÉ PROSTORY
Metrický prostor je přirozeným zobecněním pojmu vícerozměrného eukleidovského prostoru. Kniha obsahuje názorný úvod do obecné topologie, detailní informace o některých pojmech a výsledcích, které lze v literatuře nalézt jen s obtížemi (např. porovnávání metrik nebo Hausdorffovu metriku). Je členěna do čtyř kapitol: Metrika, Spojitá zobrazení a porovnávání metrik, Úplnost a kompaktnost, Prostory se skalárním součinem.
Výklad doplňuje velké množství řešených příkladů a cvičení. Publikace je určena studentům a všem zájemcům o matematiku.

ZDENĚK PŮLPÁN
K PROBLEMATICE ZPRACOVÁNÍ EMPIRICKÝCH ŠETŘENÍ V HUMANITNÍCH VĚDÁCH
Problematika popisu a zpracování jevů vágní povahy se soustřeďuje na analýzu písemných zkoušek. Autor se v ní pokouší odpovědět na otázku metody objektivního zpracování takových dat. Poukazuje na prostředky fuzzy matematiky i metody klasické, např. shlukovou analýzu. Publikace je určena především čtenáři, který se zajímá o uplatnění matematiky při zpracování empirických šetření v oblasti humanitních věd, ale poslouží i laikovi, jenž si může sám každou metodu ověřit na jednoduchém příkladě. V naší odborné literatuře se jedná o dílo originální, s vysokou odbornou úrovní, nabízející teoretické prostředky pro analýzu na současné úrovni matematického myšlení.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V ŘÍJNU 2004

V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
  • Marvan, J. – Brána jazykem otvíraná
  • Cernan, E., Davis, D. – Poslední muž na Měsíci
  • Deyl, M., Hísek, K. – Naše květiny (vychází s podporou AV ČR)
  • Capra, F. – Tkáň života
  • Kolektiv – Pravidla českého pravopisu
Knihy ostatních nakladatelů:
  • Kundera, M. – Můj Janáček, Atlantis
  • Hůlová, P. – Přes matný sklo, Torst
  • Seibt, F. – Zrození Evropy, Vitalis
  • Jirotka, Z. – Saturnin, Šulc a spol.
  • Holman, R. – Ekonomie, Beck

Knihkupcův tip

Szczepanik, P. (ed.) – Nová filmová historie, Herrmann a synové

Jiří PADEVĚT,
Knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz


POPELNICE ŽIVOTA
Vůbec první knižní výbor z básnického díla autora přináší to nejlepší z poezie protagonisty českého undergroundu. Historik umění I. M. Jirous se na konci šedesátých let připojil k uměleckým aktivitám rockové skupiny The Plastic People of the Universe, která se v následujících desetiletích stala jedním ze symbolů československé kulturní rezistence.
Jirous, Ivan, Martin, nakladatelství BB/art ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Buchal – BB/art, Praha 2004. Vydání 1.

RÁDA ZPÍVÁM Z NOT A JINÉ ESEJE
Výběr z článků Josefa Škvoreckého o umění a kultuře, které napsal v letech 1985–1995 a jež dosud nebyly knižně publikovány a vycházely v exilovém časopise Západ a po roce 1989 také v časopisech v rodné zemi. Texty bezprostředně navazují na předcházející svazek Mezi dvěma světy a jiné eseje, a tvoří tak čtvrtý a pátý díl Esejí v autorových Spisech.
Škvorecký, Josef, nakladatelství Ivo Železný, Praha 2004. Vydání 1.