Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

O retrovirech v Praze

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ve dnech 2.–6. října 2004 se konala v Domě vědeckých informací na Novotného lávce v Praze 2. mezinárodní konference Retrovirus Assembly Meeting (RAM), pořádaná Českou společností pro biochemii a molekulární biologii, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Ústavem pro biochemii a mikrobiologii, Centrem integrované genomiky VŠCHT, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, Emory University v Atlantě a University of Oklahoma Health Sciences Center v Oklahomě v USA.

Tato ani předcházející konference RAM v roce 2000 by se nekonala bez dlouholeté spolupráce mezi laboratořemi prof. Erica Huntera, prof. Tomáše Rumla a dr. Ivy Pichové, kterou po dobu 10 let podporoval National Institutes of Health’s Fogarty International Research Collaboration Award. Prof. E. Hunterovi, prof. T. Rumlovi, dr. I. Pichové, dr. M. Rumlové a dr. A. Sakalianovi, kteří sestavovali vědecký program, se podařilo pozvat do Prahy světovou špičku vědců. Konferenci zahájila přednáška prof. Robina Weisse z University College z Londýna na počest významného životního jubilea prof. Jana Svobody z ÚMG AV ČR, který publikoval důležitá fakta o retrovirech, jež jsou základem dnešních poznatků.

"Sbalování" (assembly) nezralých virových částic je jedním z klíčových kroků životního cyklu retrovirů, které způsobují závažná onemocnění, z nichž nejrozšířenějším je AIDS. Sbalování zahrnuje sérii komplexních molekulárních interakcí nově syntetizovaných prekursorů virových proteinů s virovou RNA, s proteiny hostitelských buněk, které dopravují virové "části" na místo sbalování nové virové částice a k buněčnému povrchu. Při uvolňování částic z hostitelské buňky dochází k rozštěpení prekursorů virových proteinů na strukturní proteiny a enzymy virovou proteasou a virus se stává infekčním. Přestože jsou tyto procesy poměrně dlouho studovány, zůstává mnoho otázek nevyřešených a s přibývajícími informacemi se ukazuje, že celý proces je mnohem složitější, než se donedávna očekávalo.

Konference byla rozdělena do 8 sekcí, které se zabývaly jednotlivými kroky z komplexního procesu sbalování a zrání retrovirů. Detailní znalost těchto procesů je potřebná k vývoji specificky cílených inhibitorů, které by doplnily dosavadní léky, jež se podávají HIV pozitivním a pacientům s AIDS a pomohly by překonávat vznikající resistenci tohoto viru proti doposud podávaným látkám. Na konferenci se setkali vědci z mnoha metodicky odlišných odvětví. Zazněly zde přednášky s výsledky objasňujícími funkci jednotlivých domén retrovirových proteinů na základě strukturních dat získaných pomocí NMR spektroskopie, krystalografie a hmotové spektrometrie. Tento pohled doplnily výsledky z virologických, molekulárně biologických a biochemických laboratoří. Ze světových kapacit, které zde vystoupily, můžeme jmenovat např. prof. Wesa Sundquista, prof. Carol Carter, prof. Hans-Georga Krausslicha, prof. Volker Vogta, prof. Michaela Summerse, prof. Stephena Fullera, prof. Erica Huntera, prof. Tristrama Parslowa, prof. Erica Freeda a další. Ani vystoupení českých vědců nezůstalo v pozadí zájmu. Konference byla výjimečná také tím, že po každé sekci následovala půlhodinová diskuse k tématu moderovaná předsedou příslušné sekce, ve které se živě debatovalo o různých výsledcích a problémech s nimi spojenými. Pro české vědce a studenty pregraduálního i postgraduálního studia z FPBT VŠCHT a PřF  UK to byla jedinečná příležitost k seznámení se světovou špičkou tohoto oboru a k motivaci do další vědecké práce.

Na organizaci konference se významně podílela Ing. Irena Krumlová z České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, Ing. Pavel Jenč z VŠCHT a Ing. Markéta Bláhová z České chemické společnosti. Letošní setkání by se nemohlo uskutečnit bez finanční podpory Kanceláře pro výzkum AIDS, NIH v Bethesdě, MD, USA, a Centra pro výzkum AIDS na University of Alabama v Birminghamu, USA.

IVA PICHOVÁ,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,
TOMÁŠ RUML,
Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT