Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Nové knihy

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

TATI, CO JE TO RASISMUS?
Útlá kniha marockého autora T. B. Jellouna, žijícího mezi Paříží a marockým Tangerem, je koncipována jako rozhovor s autorovou dcerou, v němž jí vysvětluje příčiny, důsledky a kořeny rasismu, se spoustou reminiscencí a příkladů. Kniha se setkala s obrovským zájmem čtenářů i kritiky, rok byla nejprodávanější knihou ve Francii. Byla přeložena do 25 jazyků, včetně esperanta.
Ben Jelloun, Tahar, Dauphin, Praha 2004. Vydání 1.

VÍRA A VĚDĚNÍ
Jeden z nejvýznamnějších francouzských filozofů 20. století se v textech o náboženství a odpuštění pokouší umístit současné myšlení do kontextu doby charakterizované tolik diskutovaným návratem náboženství, které je dokonale přizpůsobené dnešním vědeckotechnickým, ekonomickým a mediálním silám.
Derrida, Jacques, Mladá fronta, Praha 2003. Vydání 1.

DĚJINY ČÍNSKÉHO PRÁVA
Kniha podrobně popisuje vývoj čínského práva a čínské právní kultury od nejstarších dob až do současnosti. Autor, který čínské prostředí dobře zná ze studijního pobytu na Pekingské univerzitě a nyní přednáší na Právnické fakultě  UK v Praze, sleduje ve svém výkladu všechny oblasti právní vědy i praxe a důkladně se věnuje také souvislostem s historickým vývojem čínské společnosti a s vývojem duchovním, zejména pokud jde o vliv tradičních čínských učení (např. konfuciánství, taoismus) i učení cizích (buddhismus, později islám a marxismus).
Tomášek, Michal, Academia, Praha 2004. Vydání 1.

SETKÁNÍ S VIKTOREM FISCHLEM
Autorka popisuje bohaté a pestré cesty životem básníka, spisovatele a diplomata žijícího od roku 1949 v Izraeli, který v současnosti patří k nejpřekládanějším česky píšícím autorům.
Kaďůrková, Milada, Mladá fronta, Praha 2002. Vydání 1.

LIDÉ CHARTY 77
Po stopách demokracie české společnosti se vydala autorka v jednom z prvních pokusů o využití biografického interview při studiu společenského hnutí u nás. Kniha obsahuje úryvky z životních příběhů 36 představitelů Charty 77 a iniciativ z Charty vycházejících, z období před jejím vznikem a v době normalizace. Doplňují ji záznamy životních příběhů A. Marvanové, J. Hájka, V. Bendy a J. Vohryzka.
Jechová, Květa, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum orální historie, Praha 2003. Vydání 1.

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ SYNTÉZA PRO KAŽDÉHO
Publikace poskytuje základní informace o významu termojaderné energie pro společnost. Vedle obsáhlého přehledu historie výzkumu fúze přináší také výhled do nejbližší budoucnosti.
Řípa, Milan, Weinzettl, Vladimír, Mlynář, Jan, Žáček, František, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha 2004. Vydání 1.