Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Mezinárodní muzikologická konference

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ke stému výročí úmrtí Antonína Dvořáka se v Praze ve dnech 8.–11. 9. 2004 konala mezinárodní konference Dílo Antonína Dvořáka (1841–1904) Kompoziční aspekty – Ediční problematika – Recepce, kterou pořádaly: Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Ústav hudební vědy FF  UK v Praze, Národní muzeum-České muzeum hudby a Společnost Antonína Dvořáka v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Za první dvě jmenované instituce se o uskutečnění a organizaci akce zasloužila především prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.

Po odhalení pamětní desky Antonína Dvořáka v kostele sv. Vojtěcha následovalo 8. 9. 2004 slavnostní zahájení a recepce v Českém muzeu hudby, kde účastníky přivítali čelní představitelé výše jmenovaných institucí: Ing. Zdeněk Novák, první náměstek ministra kultury české republiky, doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Eva Paulová, pověřená ředitelka Národního muzea-Českého muzea hudby v Praze, a doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., ředitel Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.

Hudba A. Dvořáka zazněla nejen na tomto slavnostním zahájení a rovněž na závěrečném koncertu v Muzeu Antonína Dvořáka v podobě dvou komorních koncertů, ale i během konference – účastníci využili možnosti navštívit operní představení Rusalky a Čerta a Káči v Národním divadle.

Na konferenci se sešlo celkem 44 účastníků ze tří kontinentů, převážně však z České republiky a Německa. Autoři příspěvků se asi nejvíce věnovali v analytických a komparatistických příspěvcích kompoziční problematice Dvořákova díla v kontextech tvorby současníků. V hojném počtu se rovněž zabývali ediční problematikou (pramenné sondy), zámořští účastníci zvláště recepcí Dvořákových děl (často formou multimediální prezentace), ojediněle i životu A. Dvořáka. Mnohé příspěvky podnítily živou diskuzi nad jednotlivými tématy a problémy.

Součástí konference bylo první zasedání ediční rady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (realizuje Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR), které se uskutečnilo dne 12. 9. 2004 na "domovské" půdě projektu – na pracovišti Etnologického ústavu AV ČR Na Florenci v Praze.

Petra Kvasničková,
Etnologický ústav AV ČR,
oddělení hudební historie