Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

Informace a oznámení

KONKURZ

Ředitel Geologického ústavu AV ČR
vyhlašuje konkurs na obsazení míst
vědeckých a odborných pracovníků
v oborech:

geologie,
petrologie a geochemie,
geologie životního prostředí,
paleontologie.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání v příslušném oboru.

Přihlášky s životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zašlete
do 15. listopadu 2004, 16:00 hod.

na adresu:
Geologický ústav AV ČR,
Rozvojová 135,
165 02 Praha 6-Lysolaje,
ref.: Jana Pořtová, tel.: 233 087 208

Výběrové řízení se bude konat dne 23. listopadu 2004 od 9:00 hod. v hlavní budově Geologického ústavu AV ČR.


______________________________


Akademická rada Akademie věd ČR

vypisuje
výběrová řízení

na obsazení funkcí ředitelů
Střediska společných činností AV ČR
a
Academia, nakladatelství AV ČR

Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti pracoviště
přijímá do 25. listopadu 2004

Kancelář Akademie věd České republiky,
sekretariát ředitele,
Národní 3, 117 20 Praha 1,
telefon: 224 228 017 nebo 221 403 267.


______________________________


Komise pro životní prostředí AV ČR
pořádá
6. prosince 2004
od 13:00 do 18:00 h

v budově Akademie věd ČR,
Národní 3, Praha 1, místnost 206,

odborný seminář

ZÁVAŽNOST EXPOZICE PAU, DIOXINy A PCB
PRO POPULACI V ČR

Program semináře:
  • R. J. Šrám: Úvodní sdělení
  • M. Punčochář: Mechanismus vzniku dioxinů
  • K. Bláha: Hodnocení rizika PAU, dioxinů a PCB a závažnost zátěže v prostředí
  • I. Holoubek: Analýza PCB a dioxinů v prostředí, chyby měření, riziko pro populaci
  • M. Černá: Monitorování PCB a dioxinů v ČR. Interpretace závažnosti rizika
  • M. Braniš: Spalování v malých obcích
  • J. Petrlík: Příspěvek spalování k riziku v okolí

V průběhu jednání vystoupí i další odborníci zabývající se výzkumem této problematiky.

Bližší informace:
e-mail: machacek@kav.cas.cz