Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > listopad  > obsah

CHISA 2004 16. mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství

Obrázek k článku 

Ve dnech 22. až 26. srpna 2004 se v Praze konal 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Kongres má dlouholetou tradici a je bezesporu jednou z nejvýznamnějších akcí v oboru ve světovém měřítku: první ročník se konal v Brně v r. 1962, dva následující v letech 1965 a 1969 v Mariánských Lázních a od r. 1972 se kongres koná vždy v Praze, nejprve ve tříletém intervalu, od r. 1996 každé dva roky.
Je s podivem, že v době, kdy většina významných vědeckých konferencí stále mění místo svého konání a snaží se tak uplatnit i \"turistický\" aspekt, zájem o kongresy CHISA, pořádané již přes 30 let na stejném místě, rozhodně neklesá. Kromě tradice, dobře strukturovaného programu a kvalitní organizace zde významnou roli bezesporu sehrává i pražský genius loci.

Kongresy CHISA (akronym vychází z původního českého názvu chemické inženýrství, strojírenství a automatizace) organizuje Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) v úzké spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR a VŠCHT Praha a pravidelně se ho účastní takřka tisícovka vědců z celého světa. Na ten letošní, nad nímž převzala záštitu předsedkyně AV ČR prof. Helena Illnerová, přijelo do Prahy celkem 1001 platících účastníků z 68 zemí.

Slavnostního zahájení kongresu ve Smetanově síni Obecního domu se zúčastnil prezident Evropské federace chemického inženýrství prof. Jean-Claude Charpentier, prezidentka Americké společnosti chemických inženýrů prof. Dianne Dorland, prezident Asijsko-pacifické konfederace chemických inženýrů prof. Masanobu Hasatani a řada dalších významných hostů: zúčastněné pozdravili prof. Jean-Claude Charpentier a rektor VŠCHT prof. Vlastimil Růžička. Z rukou předsedy ČSCHI prof. Jiřího Drahoše převzali čestná členství ve společnosti prof. J.-C. Charpentier, prof. V. Báleš, rektor STU Bratislava, a prof. J. Horák z VŠCHT Praha. Součástí společenského programu kongresu byl i tradiční koncert v Rudolfinu, tentokrát s Komorní filharmonií Pardubice pod vedením L. Svárovského a s vynikajícím klavíristou Martinem Kasíkem. Zaplněná Dvořákova síň nadšeně aplaudovala brilantnímu provedení Dvořákova klavírního koncertu a Mendelssohnovy Italské symfonie.

Odborná část programu na Stavební fakultě ČVUT měla deset paralelních sekcí: během čtyř dnů odezněly dvě plenární a 50 zvaných přehledných přednášek, 552 ústních sdělení a bylo uvedeno 832 posterů. Za zmínku určitě stojí obě plenární přednášky: dynamický přístup špičkové průmyslové firmy k inovacím prezentoval Dr. Alfred Oberholz (člen správní rady firmy Degussa A. G. a prezident DECHEMA) v tématu Chemicals in 2010 – system solutions for customers; prof. Ezio Andreta (ředitel odboru průmyslových technologií Evropské komise) v přednášce nazvané Towards the Lisbon Goals: the Knowledge Based Industry hovořil o přechodu od průmyslové výroby orientované na extenzivní využívání zdrojů (resource-based) k průmyslu intenzivně využívajícímu zejména znalostních aspektů (knowledge-based). Kromě tradičních chemicko-inženýrských témat se konala v rámci kongresu i řada specializovaných sympozií věnovaných např. mikrotechnologiím, otázkám environmentálního inženýrství, superkritickým tekutinám, škálovým aspektům komplexních vícefázových toků a dalším. Součástí kongresu byla rovněž 7. konference PRES 2004, akcentující problematiku integrace, modelování a optimalizace procesů pro úsporu energií a snížení znečištění životního prostředí. Odborný program doprovázely prezentace řady českých i zahraničních komerčních firem. V rámci kongresu se rovněž uskutečnila zasedání vrcholových orgánů Evropské federace chemického inženýrství.

Jiří Drahoš,
předseda kongresu CHISA 2004,
Ústav chemických procesů AV ČR