Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

 • HANA KONEČNÁ
  NA CESTĚ ZA DÍTĚTEM
  Dvě malá křídla

  Publikace pojednává o otázkách spojených s neplodností, poskytuje informace o příčinách neplodnosti, diagnostických metodách a terapeutických postupech, jejich psychické, fyzické, časové, finanční a jiné náročnosti, dále o formách náhradní rodičovské péče a otázkách spojených s adoptivním rodičovstvím... Práce se opírá o konkrétní materiál, shromážděný autorkou při výzkumu mezi nedobrovolně bezdětnými páry.


 • ZDENKA NEUHÄUSLOVÁ
  PŘEHLED VEGETACE ČR
  Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny (sv. 4)

  Publikace je věnována lokálně podmíněným společenstvím osídlujícím jednak občasně zaplavované břehy vodních toků, jednak bažinné deprese s hladinou podzemní vody kolísající nad a pod půdním povrchem. Jde o neklimaxová společenstva dřevin, z nichž některé se mohou vyskytovat ve stromové nebo keřové formě.


 • RADAN KVĚT
  DUŠE KRAJINY
  Staré stezky v proměnách věků

  Snahou autora je ukázat na jednoznačný význam přírodních daností na vznik a proměny sítě pradávných stezek. Poznatky o přírodních podmínkách, zvláště o reliéfu krajiny, mohou být spolehlivým ukazatelem, opravňujícím k víceméně přesným závěrům. Proto publikace upírá pozornost především k stezkám pravěkým, a tudíž historicky nedoložitelným. Množství shromážděného materiálu spolu s netradičními postupy pak vedou autora k často velmi originálním a odvážným dedukcím.


 • JIŘÍ HORÁK,LADISLAV KRLÍN,ALEŠ RAIDL
  DETERMINISTICKÝ CHAOS A JEHO FYZIKÁLNÍ APLIKACE
  Kniha navazuje na publikaci Deterministický chaos a matematické modely turbulence. Je věnována nedisipativním soustavám, deterministickému chaosu v nelineárních mnohoperiodických hamiltonovských systémech. Obsahuje vybrané partie z teorie dynamických systémů, otázky hydrodynamiky, geofyzikální hydrodynamiky včetně matematické teorie klimatu.


 • TREVOR STONE, GAIL DARLINGTONOVÁ
  LÉKY, DROGY, JEDY
  Kniha byla napsána se záměrem poskytnout čtenářům bez medicínského vzdělání základní informace o nejdůležitějších skupinách chorob a o lécích, které je léčí, a odstranit tak různá tajemství a strach, který bývá spojován s užíváním medikamentů. Publikaci uzavírají informace o nejvíce zneužívaných drogách a drogové závislosti, o afrodiziakálních a jedovatých látkách v přírodě.


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V ŘÍJNU 2003 V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
 1. Květ, R. – Duše krajiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
 2. Szpilman, W. - Pianista
 3. Márai, S. – Svíce dohořívají
 4. Deyl, M., Hísek, K. – Naše květiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
 5. Mácha, K. H. – Máj
Ostatní nakladatelé
 1. Coelho, P. – Alchymista, Argo
 2. Viewegh, M. – Případ nevěrné Kláry, Petrov
 3. Kononov, M. – Nahá pionýrka, Bonguard
 4. Strnad, J., Filipský, J., Holman, J., Vavroušková, S. – Dějiny Indie, NLN
 5. Legátová, K. – Želary, Paseka
KNIHKUPCŮV TIP
Tomeš, J. M. – Slovo a tvar, Torst


JIŘÍ PADEVĚT,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz