Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Nové knihy

 • VELKÝ SLOVNÍK CITÁTŮ A PŘÍSLOVÍ
  Slovník obsahuje citáty z písemných pramenů nejstarších civilizací i světových náboženství, myšlenky antických filozofů, sentence současných myslitelů, výroky slavných umělců, literátů a vědců, přísloví národů celého euroasijského kontinentu, aforismy, jízlivosti, bonmoty i lidová rčení.
  Plachetka, Jiří, Academia, 1996. Vydání 1.


 • STARÝ REŽIM A REVOLUCE
  Alexis de Tocqueville (1805–1859), francouzský politik, politolog a historik, vášnivě přesvědčený demokrat, jehož kniha Demokracie v Americe je označována za bibli liberalismu. Ve svých historických studiích o Velké francouzské revoluci zkoumá kořeny revoluce a uvádí ji do souvislosti s dalším vývojem Francie.
  Tocqueville, Alexis de, Academia, 2003. Vydání 1.


 • SÍLA OSUDU A JINÉ PRÓZY
  Jiří Fried (1923–1999), spisovatel a scenárista, autor próz Časová tíseň, Abel, Pověst a Hobby, po roce 1970 nesměl publikovat. Vedle reedice novely Hobby obsahuje kniha Síla osudu a jiné prózy dosud nepublikované povídky, které Jiří Fried před smrtí zrevidoval a připravil k vydání.
  Fried, Jiří, Academia, 2002. Vydání v tomto uspořádání 1.


 • ÚTĚK
  Životopisná próza Arnošta Reisera (nar. 1920), pražského rodáka a dnes newyorského univerzitního učitele v oboru chemie. Utěšený rodinný i společenský život přervala válka, téměř celá rodina se stala obětí holocaustu. Odpověď na to, proč se autor v padesátých letech, jako řádný občan a vysokoškolský učitel, stal znovu běžencem, najde čtenář v jeho knize.
  Reiser, Arnošt, Academia, 2003. Vydání 1.


 • TECHNICKÝ SLOVNÍK NAUČNÝ (K–L, sv. 4)
  Dílo autorsky zpracované více než 200 externími autory a konzultanty zachycuje celou současnou techniku včetně souvisejících teoretických oborů a technologií.
  Encyklopedický dům, 2003. Vydání 1.


 • ČESKOSLOVENSKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ V LETECH 1945–1948
  Organizace, program, politika

  Tato materiálová a analytická studie přináší historické poznatky o vnitřní podobě, výstavbě a působení strany v letech 1945–1948. Autor se opírá nejen o výsledky několikaletého pramenného výzkumu, o studium osobních pozůstalostí, dobového tisku a dalších tištěných materiálů, ale i o současnou historickou literaturu, memoárovou nevyjímaje. Je doplněna některými statistickými údaji a několika autentickými dokumenty.
  Kocian, Jiří,Doplněk, 2002. Vydání 1.