Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Magnesia Litera podruhé

Obrázek k článku 

Velký sál Městské knihovny 10. května letošního roku. Záře reflektorů, televizní kamery i slavnostní společenská čerň v auditoriu. Foyerové zázemí vybaveno pro raut solidní kategorie. Na pódiu decentní Jolana Voldánová a stylizovaně žoviální Jan Kraus moderují již druhý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Kniha se pustila do soutěže s filmovým Českým lvem či divadelní Thalií. Garantem kategorie populárně naučné literatury je Akademie věd ČR. Jak se zhostila svého úkolu?

Naplnění došel sympatický nápad Pavla Mandyse, literárního kritika a redaktora Týdne, uspořádat reprezentativní univerzální kontest knižní produkce (těch specializovaných porovnání je mnoho). Má poskytnout čtenáři hodnotovou orientaci mezi více jak 14 000 tituly domácí roční produkce. Má propagovat knihu jako nejpopulárnější artefakt kultury. Ceny vyhlašuje občanské sdružení Litera (AV ČR zastupuje Martin Steiner) v osmi kategoriích. Členy porot odborných kategorií jmenují následující odborné organizace. Uděluje se Litera za nakladatelský čin (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Litera za překladovou knihu (Obec překladatelů), Litera za populárně naučnou knihu (AV ČR), Litera za dětskou knihu (IBBY – International Board on Books for Young People – česká sekce), Litera za poezii (České centrum PEN klubu a Obec spisovatelů), Litera za prózu (České centrum PEN klubu a Obec spisovatelů), Litera za objev roku (podle návrhu odborných porot rozhodne hlavní porota), Litera za přínos české literatuře (získává osobnost, která významně pomohla české literatuře či knize – rozhoduje hlavní porota), Kniha roku (hlavní cena dotovaná prémií 200 000 Kč, kterou vybírá hlavní porota na základě tajného hlasování všech členů porot). Hlavní cena je s přídomkem Magnesia a propaguje generálního sponzora Karlovarské minerální vody, konkrétně uváděnou značku. Ostatní ceny představují plastiku ve tvaru otevřené knihy (trochu připomíná pilíř mostní konstrukce). Poroty jsou pětičlenné a dohromady vytvářejí hlavní porotu. Každá porota může nominovat šest titulů, prakticky je však výběr omezen na tři. Z nich jsou tajným hlasováním hlavní poroty určeni vítězové jednotlivých kategorií. Knihy do soutěže přihlašují nakladatelství, ale mohou je navrhnout nezávisle i členové porot. V letošním roce bylo posuzováno více jak 180 titulů, přihlášených 55 nakladatelstvími.

V letošním i loňském roce se práce poroty jmenované AV ČR zúčastnili: Václav Cílek (nahrazen v průběhu Radkem Mikulášem, neboť sám byl nominován na cenu), Petr Charvát, Petr Kratochvíl, Jan Krekule, Rudolf Zahradník. Pět lidí posuzuje čtyřicet či padesát knih, jedná se i o několikasvazkové tituly.

Letošní nominace dobře ilustrují žánrové rozpětí v němž, se „náš“ výběr pohyboval. V. Cílek: Krajiny vnitřní a vnější, J. Kleczek: Velká encyklopedie vesmíru, P. Zatloukal: Příběhy dlouhého století – Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku.

V kategorii populárně naučné zvítězily Příběhy dlouhého století…, které získaly i hlavní cenu. Vítězná kniha neměla nakladatelskou nominaci a našli jsme ji přímo na knihkupeckých policích (našel ji Petr Kratochvíl).

Nakladatelství Academia se dostalo do závěrečné nominace v obou létech. Letos Encyklopedií vesmíru Josipa Kleczka, loni Atlasem ptáků ČR a SR Jana Dungela a Karla Hudce. V obou případech jde o dobrý příklad popularizační literatury v užším slova smyslu i knih, které se dobře prodávají, tedy naplňují své popularizační poslání. To i díky přijatelné ceně, odlehčené dotací AV ČR.

Po dvou letech existence knižní ceny Magnesia Litera lze konstatovat, že se přibližuje vytčenému cíli: Stát se prestižní cenou české knižní kultury. Oproti loňsku se zvýšil nakladatelský zájem, byla lépe, byť stále nedostatečně, využita k propagaci knihy. Považuji za účelné i užitečné, že se AV ČR podílí na této činnosti. I to lze považovat za malý příspěvek k podpoře národní vzdělanosti, jež je opakovaně v akademických programech deklarována.

Nakonec snad malá osobní doporučení (v této chvíli již nikoli střet zájmů) pro čtenáře v babím létě. Nenechte si ujít Cílka, inspirující knihu. Zkuste i kapku poezie, na kterou v 21. století nezbyl čas. Doporučuji jednu z nominací: Petr Hruška: Vždycky se ty dveře zavíraly. Čtenáře přitáhne svou útlostí, aby nakonec okouzlila, věřím, hutnou poetickou výpovědí o věcech, s nimiž se každý každodenně a opakovaně stýkáme. Přeji dobré počtení.

JAN KREKULE,
člen poroty Magnesia Litera
pro populárně naučnou literaturu