Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

BIO 2003 Washington

Obrázek k článku 

BIO 2003 – mezinárodní biotechnologické fórum a velký biotechnologický veletrh ve Washingtonu – letos ve dnech 21. až 25. června navštívilo přes 16 000 účastníků z 55 zemí, přednášelo zde více než 1000 řečníků a všechno dění sledovalo přes 500 novinářů. Na výroční konferenci organizace biotechnologického průmyslu BIO 2003 jsem zastupoval Technologické centrum AV ČR. Jednu z plenárních přednášek měl prezident G. W. Bush, který vyzdvihl význam biotechnologického průmyslu a ocenil jeho zásadní zásluhy v boji proti bioterorismu, řešení nedostatku potravin ve světě a při vývoji nových léčebných metod. Na jiné plenární přednášce hovořil prezident BIO C. B. Feldbaum o tom, že produkty biotechnologického průmyslu nás obklopují v každodenním životě a jeho potenciál je téměř neomezený.

Hlavní témata BIO 2003 se týkala léčby nemocí, výživy a ochrany životního prostředí. Hitem byla farmakogenomika, t. j. "léčba šitá na míru" jednotlivcům podle jejich genomu, a možnosti globálního zlepšení zdraví v důsledku rozvoje biotechnologických léčebných metod. Hodně se mluvilo také o zpracování odpadní biomasy (listí, stébel, stonků atd.) pomocí rekombinantních enzymů na cenné chemické produkty (např. degradovatelné plasty, textilie, líh, bionaftu) a o boji proti hladu ve světě pomocí geneticky modifikovaných rostlin.

Technologické centrum AV ČR zde prezentovalo aplikovatelné výsledky českého výzkumu a vývoje z oblasti biotechnologií. Zúčastnili jsme se dvou programových sekcí, Marketplace a Business Forum. Marketplace se konal v neděli odpoledne v hotelu Hilton a byl sponzorován státem Maryland. Sloužil k setkání a diskusím mezi reprezentanty firem a akademických institucí. Business Forum se konalo na mnohem větší ploše ve sjezdovém centru (Convention Centre) od pondělí do středy a prezentovaly se tu biotechnologické firmy a parky. Byly zde velké pavilony národní a státní vedle malých či středních stánků firemních. Stánek České republiky patřil k těm malým. Zařídil ho CzechInvest, agentura Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro vyhledávání a pobídku zahraničních investic. Kromě CzechInvestu a Technologického centra se zde prezentovala pražská firma I.Q.A. specializovaná na klinické zkoušení léčiv. Zastupoval ji zde jeden z majitelů-zakladatelů Michal Svoboda, který tu hledal nové zákazníky a obchodní partnery. Přijeli sem také dva zástupci firmy Generi Biotech z Hradce Králové, Radovan Haluza a Martin Bunček. Tato firma se zabývá syntézou oligonukleotidů a výrobou paternitních DNA testů. Má ale i výzkumné oddělení, které se zabývá výzkumem prostředků genové terapie. Technologické centrum ve Washingtonu prezentovalo brožuru s 30 nejlepšími biotechnologickými projekty z pracovišť AV ČR a vysokých škol. Tyto projekty jsou vesměs využitelné v praxi, před uvedením na trh však vyžadují různou míru dodělávek. Představili jsme zde například směrovaná léčiva vzniklá ve spolupráci Mikrobiologického ústavu a Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, protinádorové léky odvozené z rostlinných hormonů vyvinuté v Ústavu experimentální botaniky nebo diagnostickou soupravu pro laboratorní stanovení osteoartritidy a její prognózy z Revmatologického ústavu. Českých biotechnologických firem je málo a ty, které existují, nejeví zájem o zavádění výsledků výzkumu do svých programů. Proto jsme se vydali hledat partnery do USA. Návštěvníci stánku České republiky na BIO 2003 projevovali solidní zájem o biotechnologické projekty, které jsme prezentovali v naší publikaci. Rozdali jsme asi 200–220 brožurek. Několik návštěvníků se hlouběji zajímalo o specifickou oblast biotechnologií, např. o originální monoklonální protilátky nebo o kožní náhrady.

Zlatým hřebem celé konference byly národní recepce, které se konaly v úterý navečer. Národní delegace se loučily, podávaly své typické nápoje či zákusky a upozorňovaly na své biotechnologické produkty. Největší zájem byl v té době o irský a německý pavilon. V prvním nalévali irskou whisky a ve druhém čepovali pivo.

JIŘÍ VANĚČEK,
Technologické centrum AV ČR