Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > září  > obsah

Akademická Praha 2003–2004

CYKLUS POPULARIZAČNÍCH PŘEDNÁŠEK POŘÁDANÝ AKADEMIÍ VĚD ČR A UNIVERZITOU KARLOVOU V PRAZE

I v odpoledních hodinách otevře Akademie věd České republiky letos své brány vědychtivé veřejnosti popularizačními přednáškami významných vědců z Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, a to každou třetí středu jednou v měsíci. Dovolujeme si všechny zájemce srdečně pozvat. Po mimořádně úspěšných ročnících cyklu přednášek pro středoškolské studenty "Nebojme se vědy" nabízíme veřejnosti další možnost sebevzdělávání příjemnou formou velice zajímavých přednášek pod názvem "Akademická Praha 2003–2004".

Od podzimu 2003 se přednášky budou konat každou třetí středu v měsíci
od 17:30 do 19:00 h v místnosti 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.
Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.

Program 2003:

Středa 17. září 2003
Cílená makromolekulární léčiva: cytostatika a imunomodulátory současně?
prof. Blanka Říhová, Mikrobiologický ústav AV ČR
Klasická chemoterapie je toxická pro všechny intenzivně bující buňky a buněčné systémy. Je nespecifická, a proto bývají kromě nádorových buněk postiženy i rychle se dělící buňky zdravé. Dosud získaná klinická data naznačila, že novodobá terapie bude proto stále více používat léčiva makromolekulární, ve kterých se významně uplatňují syntetické polymery.

Středa 15. října 2003
Jak poznat své předky aneb úvod do praktické genealogie
PhDr. Ivana Ebelová, Filozofická fakulta UK
Hlavním obsahem přednášky bude představení základních pramenů využívaných v rodopisném studiu (matriky, pozemkové knihy, katastry aj.), tzn. především pramenů vztahujících se k občanské genealogii. Pozornost bude věnována rovněž jejich uložení v našich archivech a možnostem využití.

Středa 19. listopadu 2003
Irák: kultura a civilizace na rozcestí
doc. Blahoslav Hruška, Orientální ústav AV ČR
V prostředí dnešního Iráku nepochybně vznikly základy světového historického a kulturního dědictví. Odtud – z oblasti postižené válečnými konflikty a permanentními střety – pocházejí i prehistorické a historické umělecké památky i klínopisné texty, nacházející se dnes v ohrožení. Jaký je dnes jejich aktuální stav a jak může světová i naše věda přispět k jejich zachování?

Středa 10. prosince 2003
Atmosférické děje a předpověď počasí
prof. Jan Bednář, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Přednáška se zaměří především na tato témata: atmosféra Země jako fyzikální systém, tlakové pole a pole proudění, transformace energie, předpověditelnost atmosférických dějů, historický vývoj předpovědí počasí a současný stav.

Cyklus pokračuje 7. ledna 2004 přednáškou "Současná čeština" dr. Ivany Svobodové z Ústavu pro jazyk český AV ČR.