Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Zajímá mě "Dno dějin"

Některým oceněným studentům jsme položili následující otázku: na jaký okamžik, který jste prožil/a při práci na své studii, nezapomenete?

"Nezapomenu, jak jsem se snažila přemluvit počítač, aby psal to, co měl," odpovídá Markéta Skořepová z Gymnázia Pelhřimov, která se s prací Pelhřimovský děkan Msgre František Bernard Vaněk umístila na čtvrtém místě. O soutěži se dozvěděla ve škole a téma si zvolila z toho důvodu, že Msgre Vaněk svým působením v Pelhřimově zásadně ovlivnil chod a život města.

"Zajímá mě dno dějin. Starověk. Tato oblast je zahalena hávem tajemství, který čeká na toho, kdo jej odhalí. V období starověku ještě je co nalézat a je velmi dobrodružné odkrývat, co dosud nebylo objeveno," říká sextán Martin Klement z Gymnázia Česká lípa. Také on bez váhání odpověděl, že měl problémy s počítačem. Nezapomene ani na to, jak vysedával v archivu, listoval v novinách, vyhledával jakoukoli zmínku, která by ho dovedla k dalším informacím. Vůbec si prý nedokázal představit, co taková práce obnáší. V tomto rozsahu ji zpracovával poprvé, šlo o jeho první zkušenost. Historie je jednou z jeho největších zálib a rád by se jí proto věnoval i v budoucnu.

Matěj Trepeš z pražského Arcibiskupského gymnázia nezapomene na překvapivé množství zajímavých dokumentů, které nalezl v archivech, zejména v Plasích a Kožlanech. Archiváři podle jeho slov ani netušili, co všechno obsahují.

Tereza Dvořáková z Gymnázia Svitavy, autorka studie "Háj hrdinů" ve Svitavech, za kterou získala druhé místo, nezapomene na nekonečné překlady z němčiny, na probdělé noci, jež nad nimi při zpracování pramenů strávila. Historie ji baví odmalička. "Určitě ten zájem podědila," doplňuje Terezu profesor Vladimír Velešík, který ji na pražské vyhlášení cen doprovázel. "Tatínek je totiž také historik. Již loni jsme byli na Eustory přihlášeni, ale nakonec jsme se soutěže nezúčastnili. Jezdíme také na Dny otevřených dveří v ústavech Akademie věd ČR," dodává pan profesor.

Dobří studenti se vracejí

Zvláště, když konkrétně v tomto případě pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s bývalými účastníky soutěže i nadále udržují kontakty, dávají najevo, jak si jejich spolupráce váží, jak jejich pomoc oceňují. Účastníkům loňského ročníku, Petře Novotné, dnes studentce práv v Brně, a Ondřeji Veletovi, studujícímu práv na UK, bývalému studentu Gymnázia Humpolec, nepřišlo zatěžko přijet ani letos. "S panem doktorem Vojtechem Čelkem si průběžně píšeme, navštěvujeme se," říkají oba shodně. "Spolupracovala jsem s ním na knížce o Eustory, teď mu pomáhám i organizačně. Dnes jsem například provedla Prahou paní Evu- -Claritu Onken z Körberovy nadace," povídá Petra.

"Mám dobrý pocit v duši," řekl v úvodu oceněným studentům druhého ročníku dějepisné soutěže čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník. Určitě nebyl sám.

Irena Webrová