Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Věda a víra

Obrázek k článku 

Beseda u kulatého stolu na téma "Věda a víra: jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? " vznikla z iniciativy Tiskového odboru Akademie věd ČR a byla prvním pokusem svého druhu.
Konala se 27. května 2003 a zúčastnili se jí vědci z Akademie věd České republiky, vědci a pedagogové z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha, z Filozofické fakulty UK Praha, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z Katolické teologické fakulty UK Praha a z Centra biblických studií, společného pracoviště AV ČR a UK Praha. Pozváni byli též vysokoškolští studenti, vybraní novináři a další zájemci z AV ČR. Besedu moderoval RNDr. Jiří Grygar, CSc., z Centra částicové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Téměř tříhodinovou diskusi natáčel režisér Pavel Marek a její sestřih uvede o prázdninách Česká televize v pořadu Cesty víry pod názvem Věda a víra. Účastníci besedy se dohodli, že dialog mezi teology a vědci, ať již věřícími, či nikoliv, je velmi zajímavý a podnětný. Besedy budou pokračovat v příštím roce.

Zu