Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Umět bádání podat

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Vědci potřebují pro svou práci mimo technického zázemí klid a soustředění, své výstupy pak musí dokonale a přesně zaznamenat. Takový záznam je však většinou pro laika naprosto nesrozumitelný, a o to právě jde. Už dávno žijeme v otevřené společnosti, kde je žádoucí vědecké výsledky předkládat široké veřejnosti, seznamovat ji s vědou a pokoušet se ji v tomto směru kultivovat. Věda nutně potřebuje podporu společnosti, která bez oboustranného pochopení asi není možná. I to je důvod, proč se všude ve světě pořádají popularizační akce, proč se hledají cesty jak na to, proč existují tzv. vědečtí novináři…

Od tohoto roku uděluje Akademie věd ČR novou čestnou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, určenou publicistům i vědcům, kteří se dlouhodobě a cíleně věnují zprostředkování vědeckých poznatků co největšímu publiku. Ocenění je naplněním iniciativy Vědecké rady AV ČR směrem ke zpřístupňování a vysvětlování vědeckých poznatků a vědeckých postupů široké veřejnosti. (O medaili informoval AB 3/2003.)

Premiéra se konala 5. června 2003 v budově AV ČR na Národní třídě, kdy paní předsedkyně doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předala medaile Vojtěcha Náprstka čtyřem oceněným:

  • Prom. biol. Šárka Orlíková spojila své jméno s nejstarším biologickým časopisem u nás - ŽIVOU - a je nesporně i její zásluhou, že Živa mohla letos oslavit 150 let existence (AB 6/2003).
  • Doc. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., píše populárně vědecké články již 17 let a můžete se s nimi setkat v měsíčníku Věda, technika a my, v příloze Věda Lidových novin, v oblíbeném rozhlasovém pořadu Meteor nebo v časopisech zaměřených na zemědělství.
  • Mgr. Věra Tůmová z Českého rozhlasu vešla v obecné povědomí posluchačů asi nejvíce pořadem ODYSEA - putování černých čápů sledovaly na rozhlasových vlnách stovky lidí. Její zaměření hovoří samo za sebe už samotným názvem redakce Vědy a vzdělávání a je cenné i pravidelnou spoluprací s ústavy AV ČR.
  • Doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., šíří vědu mezi zájemce už čtvrt století. Zahájil v rozhlasovém Meteoru významnými objevy v entomologii a za svůj seriál Voňavá řeč hmyzu získal výroční cenu Čs. rozhlasu, nakladatelství Panorama vyhlásila jeho Neobvyklá setkání nejlepší knihou roku 1980. Působil v Krátkém filmu a dodnes spolupracuje s televizí. Do bohatého rejstříku aktivit patří také bohatá přednášková činnost v regionu a sympatická je i jeho aktivita v ekologickém hnutí.

Pokud by medaili Vojtěcha Náprstka mohly získat i jiné subjekty než fyzické, pak by si ji bezesporu nejvyšší měrou zasloužil oblíbený rozhlasový pořad Meteor, jehož znělka zahajuje sobotní rána v nejedné domácnosti už po několik generací. Nevím, jak dnešní omladina, ale mí vrstevníci se dělili na ty, kteří Meteor poslouchají, a ty ostatní. A jak je vidět, stal se i jistou líhní popularizátorů vědy.

Marina Hužvárová