Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Studenti a historie

Obrázek k článku 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu a za podpory Körberovy nadace i dalších sponzorů již podruhé pořádal dějepisnou soutěž pro středoškolské studenty Eustory 2003. Cílem soutěže je vzbudit v mladých lidech zájem o historii a učit je pracovat s fakty a historickými údaji. K uspořádání této soutěže Eustory sdružuje partnerské organizace ze čtrnácti evropských zemí.

Téma letošního ročníku, jehož se zúčastnilo 157 studentů se 102 pracemi, znělo: Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20. století. Pro historiky jsou práce studentů velmi zajímavé, protože přinášejí informace z regionů, které můžou využít pro své projekty, řekl 22. května 2003 na tiskové konferenci k Eustory Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. K řízení soutěže byl vytvořen pětičlenný výbor. Záštitu nad soutěží převzal čestný předseda AV ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., který na slavnostním vyhodnocení 2. ročníku soutěže 22. května 2003 předal ceny vítězům.

Studenti nevycházeli jen z písemných pramenů, ale také z rozhovorů s pamětníky a jejich práce mapovaly příběhy lidí, pomníků, památníků, hřbitovů atd. Z jejich regionu od 1. světové války do současnosti. První místo přiřkla hodnotící komise dvěma studentům: Martinu Klementovi z Gymnázia v České Lípě za Kamenné pomníky z 20. století v České Lípě, Doksech, Dubé a Holanech a Matěji Trepešovi z Arcibiskupského gymnázia v Praze za práci Po stopách Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech. Zástupkyně Asociace učitelů dějepisu a zároveň členka hodnotící komise Eliška Kunstová na tiskové konferenci uvedla, že "obě práce byly na stejné úrovni, formálně dokonalé. Bylo velmi těžké rozhodnout o tom, která je lepší".

Zuzana Bukovská