Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Stálý zájem o vědecký odkaz raně novověké astronomie

Obrázek k článku Obrázek k článku 

K novým knihám, které získala Základní knihovna AV ČR, patří sborník z mezinárodního sympozia Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, pořádaného Výzkumným centrem pro dějiny vědy v Praze v říjnu 2001 při příležitosti 400. výročí úmrtí Tychona Brahe. Raně novověká astronomie včetně Tychonova díla však vzbuzuje zájem světových historiků vědy i nadále. Svědčí o tom například mezinárodní sympozium Astronomie as a model for sciences in early modern times, pořádané v březnu mnichovským Institutem pro dějiny vědy a techniky, nebo tříletý grant Formování pohledu na svět (World View Network) v rámci projektu Evropské unie Culture 2000, do něhož se zapojilo Národní technické muzeum v Praze.

Spolupracovníky pro řešení grantu získalo NTM ve Výzkumném centru pro dějiny vědy AV ČR a UK a v Astronomickém ústavu AV ČR. Hlavním nositelem grantu je kulturní odbor Landskrony, provozovatel muzea Tychona Brahe na ostrově Ven (Švédsko). Spolunositeli jsou evropské instituce, které pečují o odkaz astronomů a vědců, jejichž dílo pomáhalo moderní pojetí světa vytvářet: Mikuláše Koperníka (Muzeum Mikolaja Kopernika, Frombork, PL) Tychona Brahe (Tycho Brahe Museum, Ven, SE), Johanna Keplera (NTM, Praha), Galilea Galileiho (Instituto e Museo di Storia della Scienza, Florencie, IT) a Isaaca Newtona (Woolsthorpe Manor, Grantham, GB). Grant má především vzdělávací cíle, směřuje k propagaci vědy ve společnosti, navazuje však na nejnovější výsledky výzkumu v oblasti dějin vědy. Proto byla také v březnu tohoto roku na Venu uspořádána konference ve formě panelové diskuze, na níž dvacet historiků vědy z Evropy i zámoří shrnovalo poznatky o životě a díle Tychona Brahe pro potřeby muzejních pracovníků a publicistů. (Na Venu probíhá od počátku devadesátých let systematický archeologický průzkum, vedený mj. Jensem Vellevem z univerzity v Aarhusu, a návazná rekonstrukce Tychonových staveb na ostrově, především observatoří Uraniborgu a Stjerneborgu, včetně rekonstrukce renesanční zahrady italského typu, která je nejsevernější svého druhu.) Česká strana na konferenci uplatnila české výsledky v oblasti raně novověkých dějin astronomie a propagovala též závěry tychonovské konference, která byla největší akcí konanou ve světě ke 400. výročí Tychonovy smrti.

Český tým, který v projektu garantuje především výzkum spojený s Tychonovým spolupracovníkem Johannem Keplerem, připravuje pro období od 11. srpna do 8. listopadu 2003 v Národním technickém muzeu výstavu Kepler a Praha. V letošním roce byl také ve Výzkumném centru pro dějiny vědy dokončen první překlad Keplerovy práce Sen neboli měsíční astronomie do češtiny a měl by být díky podpoře evropského grantu do konce roku vydán tiskem. V příštím roce se v Praze uskuteční mezinárodní konference, která souhrnně zhodnotí dosažené dílčí výsledky všech zúčastněných pracovišť pěti států.

Alena Hadravová, Výzkumné centrum pro dějiny AV ČR
Petr Hadrava, Astronomický ústav AV ČR