Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Prémie Otto Wichterleho

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Vila Lanna v Praze byla 28. května 2003 svědkem milé a radostné události: předání diplomů k Prémii Otto Wichterleho vynikajícím mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Prémie byla nazvána jménem Otto Wichterleho (1913-1998) na počest tohoto vynikajícího českého chemika, jednoho ze zakladatelů české makromolekulární chemie, vynálezce silonu a měkkých kontaktních očních čoček z hydrogelů. Jak v úvodu slavnostního ceremoniálu zdůraznila místopředsedkyně AV ČR, doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.: "…Tato prémie je určena k ocenění a podpoře mladých, talentovaných a především pracovitých vědců, jejichž významné výsledky jsou povzbuzením a nadějí pro Akademii a pro celou naši vědeckou obec…"

Předsedkyně AV ČR, doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., při předávání diplomu připomněla, že Prémii Otto Wichterleho zřídila Akademie věd ČR před rokem: "... Chtěli jsme touto prémií vyjádřit uznání právě mladším pracovníkům Akademie - nejen uznání, ale i naši vděčnost za jejich práci a za to, čeho už všeho v životě dosáhli a kam až dovedli kus české vědy. A chtěli jsme tím také dát najevo, že si této práce velice vážíme a že s nimi dále počítáme…"

Návrhy na udělení Prémie podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s vědeckými radami pracovišť. V letošním roce ji získalo následujících 28 vědců:

 • Fyzikální ústav AV ČR:
  RNDr. Karel Knížek, Dr., RNDr. Petr Kužel, Dr., Mgr. Petr Straka, Dr.;
 • Matematický ústav AV ČR:
  Doc. RNDr. Eva Matoušková, PhD., RNDr. Šárka Nečasová, CSc.;
 • Ústav informatiky AV ČR:
  Doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc.;
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR:
  Mgr. Martin Kružík, Dr.;
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR:
  Doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD.;
 • Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR:
  Ing. Jiří Homola, CSc.;
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR:
  Mgr. Petr Hellinger, Dr.;
 • Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR:
  RNDr. Oto Bludský, CSc., Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat.;
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR:
  RNDr. Petr Bouř, CSc., RNDr. Jiří Jiráček, CSc.;
 • Biofyzikální ústav AV ČR:
  RNDr. Miroslav Fojta, CSc., doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.;
 • Entomologický ústav AV ČR a Biologická fakulta JU:
  RNDr. Ivo Šauman, PhD.,
 • Mikrobiologický ústav AV ČR:
  RNDr. Marek Šinkora, PhD.;
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR:
  Mgr. Karel Doležal, Dr.;
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR:
  MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD., RNDr. Karel Koberna, CSc.;
 • Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR:
  Doc. RNDr. František Vácha, PhD.;
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR:
  Mgr. Jan Pačes, PhD., Mgr. Jolana Turečková, PhD.;
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR:
  Ing. Pavel Jurajda, PhD.;
 • Sociologický ústav AV ČR:
  RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.;
 • Archeologický ústav AV ČR:
  Mgr. Viktor Černý, Dr.;
 • Historický ústav AV ČR:
  PhDr. Jindřich Dejmek, Dr.

Jana Olivová