Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Petr Šrytr a kolektiv
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ 2
TECHNICKÝ PRŮVODCE

V návaznosti na první díl se autoři zaměřili na problematiku technické obsluhy urbanizovaného území, která garantuje příznivé životní prostředí měst a obcí i jejich standardní fungování a rozvoj.

Zdeněk Zouhar
SBOROVÉ DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ

Prof. PhDr. MgA. Mgr. Zdeněk Zouhar, hudební skladatel, muzikolog a dirigent, má k Bohuslavu Martinů velmi blízký vztah, a to nejen odborný - jako autor četných vědeckých statí - umělecký - jako editor a dirigent skladeb B. Martinů - ale především lidský. Během posledních deseti let života B. Martinů udržoval se skladatelem čilou korespondenci, uváděl u nás jeho díla a dokonce vznik některých skladeb přímo inicioval.


VÝROČNÍ CENA NADACE ČESKÉHO LITERÁRNÍHO FONDU

v oboru vědecké a odborné literatury za rok 2002 byla udělena pracovníku Geologického ústavu Akademie věd České republiky doc. RNDr. Zbyňku Ročkovi, DrSc., za knihu Historie obratlovců, která vyšla v nakladatelství Academia.

Nejprodávanější knihy v červnu 2003
v knihkupectví Academia

  1. Mácha, K. H. - Máj
  2. Kolektiv - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  3. Turek, V., Horný, R., Prokop, R. – Ztracená moře uprostřed Evropy (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  4. Deyl, M., Hísek, K. - Naše květiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  5. Hausmann K., Hülsmann, N. – Protozoologie (kniha vyšla s podporou AV ČR)

Ostatní nakladatelé

  1. Sinclair, K. A kolektiv - Dějiny Nového Zélandu, NLN
  2. Šabach, P. - Čtyři muži na vodě, Paseka
  3. Čornej, P. - Tajemství českých kronik, Paseka
  4. Kahlo, F. - Intimni autoportrét, Labyrint
  5. Roučka, Z. - Skončeno a podepsáno, ZR & T

Knihkupcův tip
Květ, R. - Duše krajiny, Academia

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz

Ztracený svět
Zcela ojedinělá publikace v naší odborné literatuře Ztracená moře uprostřed Evropy představuje život dávných obyvatel naší vlasti před stovkami milionů let, kdy se na území dnešních Čech rozlévala moře starších prvohor a živočišná i rostlinná říše postávaly na prvních stupních svého vývoje.