Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Německá pomoc matematikům

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Loňským povodním neunikly ani budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha v Karlíně a v Troji. Voda nejvíce poškodila laboratoře experimentální fyziky, technologická zařízení a knihovní fond. Bilance škod byla ohromná: 141, 5 mil. Kč, z toho 56 mil. korun škody na knihovnim fondu. Zničena byla půjčovna skript a učebnic, dílčí meteorologická knihovna v Troji a matematická část knihovny v Karlíně. Fakulta přišla o více než 13 000 knih, 468 titulů časopisů, 2500 exemplářů učebnic, přes 4 000 skript a 2 000 diplomových prací. Asi 6 000 titulů bylo konzervováno v mrazírnách, skoro jednu třetinu z tohoto počtu se podařilo zachránit speciálním sušícím procesem. V knihovně se po povodni zachovalo asi 10 000 svazků knih. MFF UK získala od dárců 3 516 000 Kč na finančních darech a tisíce knih. Významnou pomoc představují finanční dary, knihy a časopisy z Německa, k 30. dubnu 2003 MFF UK získala 2347 knih a 97 titulů časopisů v celkovém objemu 3796 svazků. Německá matematická společnost DMV zorganizovala v prvních měsících po povodni rozsáhlou akci, kterou podpořily desítky matematiků, katedry matematiky na univerzitách a četné knihovny i vydavatelství. Např. přední vydavatelství Springer-Verlag věnovalo 373 knih v ceně takřka 1 milionu korun.

Na tiskové konferenci 23. května 2003, jíž se zúčastnili hlavní iniciátoři a organizátoři německé pomoci profesoři I. Agricola, T. Friedrich, W. Jäger, P. Roquette, M. Ruzicka z univerzit v Berlíně, Heidelbergu a Freiburgu, Dr. D. Götze, z vydavatelstvi Springer-Verlag, a prof. E. Zeidler z Max-Planck-Institut Leipzig, děkan Matematicko-fyzikální fakulty profesor Ivan Netuka poděkoval německé straně za tuto velkorysou pomoc při obnově matematického knižního fondu. n

Zuzana Bukovská