Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Müllerovo kartografické dílo na CD-ROM

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Historický ústav AV ČR vydal v letech 2002 a 2003 dva CD-ROMy s mapami Čech a Moravy od Jana Kryštofa Müllera z počátku 18. století. Tyto mapy patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem a kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Jsou vyhledávány milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností, obdivuje je laická i odborná veřejnost. Geografové, historikové, historičtí geografové, historikové umění, krajinní ekologové a další odborníci je využívají ke studiu. Hledají na nich nejrůznější údaje o krajině Čech a Moravy na počátku 18. století, které jim Müllerovy mapy na rozdíl od starších mapových pramenů již mohou poskytnout. Vznikly totiž na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na nich podrobně zakresleny kromě topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, cín, měď a další nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho jiných informací, vysvětlených v legendách map. Srovnáme-li obsah map s mladšími kartografickými prameny velkých a středních měřítek, vypovídá také Müllerovo mapové dílo o tom, jak se měnila mapovaná krajina, poznamenaná vlivem přírodních podmínek a činností člověka v kladném i záporném slova smyslu během staletí či desetiletí a co zůstalo v její paměti do současnosti.

Müllerovy mapy jsou uloženy ve státních i soukromých mapových archivech a sbírkách, mapa Čech z roku 1720 také v Mapové sbírce Historického ústavu AV ČR (www.hiu.cas.cz/mapy). Přesto jejich výzkum v prostředí studoven různých institucí ztěžuje podrobnou analýzu jednotlivých regionů či mikroregionů Čech a Moravy, především s ohledem na dodržování studijního řádu a šetrné zacházení s mapovými exempláři.

Reprodukce starých map na CD ROM umožňuje nerušenou práci s mapou v uživatelsky příjemném prostředí a libovolné, opakované prohlížení, zvětšování a zmenšování vybraných oblastí. Vydána tak již byla následující mapová díla:

Semotanová, Eva - Vychodil, Pavel: Müllerova mapa Čech z roku 1720. Z Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR. Praha, Historický ústav 2002:

Mappa geographica regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano adjunctis.. ą Joh: Christoph: Müller.. A:C:M. DCC. XX. Michael Kauffer sculp-sit Augusta Vind: Mědirytina, 1720, grafické měřítko [cca 1: 132 000], 25 sekcí, rozměr sekce 465 krát 540 mm, celkem 2403 × 2822 mm. Mapový obsah ryl Michael Kauffer, parerga Johann Daniel Herz podle návrhu Václava Vavřince Reinera. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd České republiky, sign. VII/4/A-2587.

Semotanová, Eva - Vychodil, Pavel: Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790. Mapy Moravy podle Müllera z 18. století z Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR. Praha, Historický ústav 2003:

Tabula generalis marchionatus Moraviae in sex circulos divisae quos mandato caesareo accurate emensus hac mappa delineatos exhibet Ioh. Christoph Müller S. C. M. capitane[us]. Mědirytina, 1716, grafické měřítko [cca 1: 180 000], 974 × 1374 mm. Mapový obsah ryl brněnský rytec Jan Kryštof Leidig. 2. vydání Franz Reiser, Brno, kolorovaná mědirytina, 4 listy o rozměrech celkem 1020 × 1400 mm bez rejstříků zeměpisných jmen, 1020 × 1880 mm s rejstříky zeměpisných jmen. Soukromá sbírka.

Tabula generalis marchionatus Moraviae in sex circulos divisae quos mandato caesareo accurate emensus hac mappa delineatos exhibet Ioh. Christoph Müller S. C. M. Capitan editore Ioh. Bapt. Homanno Norimbergae.

Kolorovaná mědirytina, nedatováno [po roce 1726], grafické měřítko [cca 1: 630 000], 484 krát 581 mm. Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR sign. VII/5/A-3068, A-4021, B-6160, atlasy sign. 578, 1014.

Moravia marchionatus in sex circulos divisus juxta recentissima dimensionem et accuratissimas observationes aeri incissus et venum expositus ą Matth. Seutter S. C. M. G. Augustano. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1. polovina 18. století], grafické měřítko [cca 1: 500 000], 487 × 570 mm. Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR sign. VII/5/A-3073.

Carte particuliere de la Moravie divisée en six cercles avec les principaux postes de ce marquisat pour lęintelligence de la guerre presente a Paris par et chez le Sr le Rouge Ing. r geographe du roy rue des grandes Augustins vis a vis le panier fleuri 1742. Avec privi. du roy.

Kolorovaná mědirytina, grafické měřítko [cca 1: 493 000], 502 × 638 mm. Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR sign. VII/5/A-4022.

Mappa geographica specialis marchionatus Moraviae, in sex circulos divisae, ad notatis principaliorib[us] hui[us] marchion: cursibus publicis, ad meliorem praesentis belli inteligentiam. Cura et sumptibus Tobiae Conradi Lotter, chalcogr. Aug. Vindel.

Kolorovaná mědirytina, nedatováno [kolem roku 1758], grafické měřítko [cca 1: 529 000], 490 × 576 mm. Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR sign. VII/5/A-3968.

Das Markgraftum Maehren mit der aelteren und im Jahr 1783 abgeaenderten Eintheilung der Kreisen, auch Bezeichnung der Graenze der Olmütz Dioeces in Schlesien genau gezeichnet im Jahr 1784. Joan Venuto del. J. W. Engelmann sculp. V.

Kolorovaná mědirytina, grafické měřítko [cca 1: 328 000], 565 × 830 mm, Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR sign. VII/5/A-2543.

Digitalizace map i textů se ujal s nevšedním zaujetím Pavel Vychodil (doporučuje grafický prohlížeč ACDSee 32), záměr a texty připravila Eva Semotanová.

Kontakt: Jana Luková, Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9.

Eva Semotanová,
Historický ústav AV ČR