Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Local strategies, international ambitions Modern art and Central Europe 1918-1968

Obrázek k článku 

V konferenčním sále Domu u Kamenného zvonu se ve dnech 11. -14. června 2003 konala mezinárodní konference, kterou uspořádal Ústav dějin umění AV ČR s podporou New York University Prague jako jednu z významných akcí v padesátém roce svého trvání. Konference se snažila ukázat šíři problémů moderního a avantgardního umění v oblasti, která je více metaforicky než pragmaticky označovaná jako střední Evropa.

Konferenci zahájil Jiří Pehe (University of New York in Prague) přivítáním a Vojtěch Lahoda (Ústav dějin umění AV ČR) jednání zahájil. Jednotlivé oddíly svými názvy (Regionalismus a identita, Východ jde na Západ, Západ jde na Východ, Čí je modernismus a avantgarda: lokální a jiné -ismy, Paralelní strategie/Jiné dějiny, Vytváření identit: Umělec mezi státem a vlastní individualitou, Dilema Středovýchodoevropského moderního umění) už dopředu naznačovaly, co je pro bádání o středoevropském umění důležité. Hlavně rok 1989 byl pro oblast střední Evropy z hlediska výzkumu moderního umění dvojznačný - na jedné straně se rozpustily vnitřní středoevropské kulturní kontakty, na straně druhé se zhroutila mnohá politická tabu a poskytla tak pohledy z nových úhlů. Objevily se nové impulsy jako postmodernismus, nicméně nastává i kocovina z postmodernismu, která vede k znovuobnovení hodnot moderního a avantgardního umění.

Konference se dotýkala otázek identity a regionalismu, vztahu lokálního a centrálního, problému lokálních center a -ismů, jak fungují v tomto prostoru velké osobnosti a kdo je vlastně velká osobnost či vztahu internacionální-domácí. Vědci z Velké Británie, USA, Německa, Finska, Polska, Litvy, Maďarska, Bulharska, Slovinska, Izraele, Skotska a České republiky se zabývali vnitřními kontakty střední Evropy v éře moderního umění, ale i dějinami historiografie moderního umění, zaměřenými na celek střední Evropy. Ústav dějin umění ve spolupráci s New York University Prague tak zorganizovaly jedno z největších setkání mezinárodních specialistů na umění střední Evropy nejen v Čechách, ale i v Evropě.

Jak je dobrým zvykem, i k této mezinárodní konferenci bude vydán sborník.

PhDr. Marcela Stránská,
Ústav dějin umění AV ČR
(s použitím konferenčních materiálů)