Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Emauzy 2003

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Na pondělí velikonoční, 21. dubna 2003, byl po dlouhodobých opravách a restaurování slavnostně znovuotevřen chrám benediktinského kláštera na Slovanech. Stalo se tak 631 let po jeho slavném vysvěcení arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi (na velikonoční pondělí 29. 3. 1372), jež se odbývalo za účasti císaře Karla IV., českého krále Václava IV., dvou kurfiřtů, několika cizích arcibiskupů a biskupů a mnoha vzácných hostů. Klášter byl jednou z prvních a nejvýznamnějších fundací Karla IV., realizovaných současně se založením Nového města pražského (1348), připravovanou však již od roku 1346. Měl se stát obnoveným centrem slovanské církevní vzdělanosti, navazujícím na domácí tradici a měl napomáhat šíření věrouky v slovanském jazyce mezi okolní české obyvatelstvo. Touto otázkou se zabývala konference pořádaná Akademií věd ČR v Emauzích roku 1972 (Z tradic Slovanské kultury v Čechách. Sázava a Emauzy v dějinách české kultury. UK Praha 1975).

K slavnostnímu znovuotevření kostela uspořádal Ústav dějin umění AV ČR spolu s Benediktinským opatstvím v Emauzích, které získalo po roce 1989 budovy kláštera i kostel zpátky, odborné setkání, jež se uskutečnilo v úterý a ve středu po Velikonočním pondělí v refektář kláštera. Historici, památkáři a umělečtí historici se tentokrát věnovali jednak revizi názorů na proměnu úlohy kláštera v politice Karla IV., tak jak se promítla do koncepce Nového města pražského a jak se odrazila v monumentální výzdobě kláštera a kostela, jednak na jeho mladší dějiny od 15. až do 21. století. Zazněly zde příspěvky na téma místa Emauz v církevních fundacích Karla IV., autorství původního architektonického projektu, obrazu církve v utrakvistických Emauzích, hlaholského emauzského písemnictví v novém světle, španělské etapy Emauz, beuronské výzdoby, obnovy kláštera ve 20. -21. století. Nejvíce prostoru bylo zákonitě věnováno proslulým nástěnným malbám v klášterním ambitu, jejich ikonografii a slohu v souvislostech dvorského umění doby Karla IV. (60. -70. let 14. století). Jediným zahraničním účastníkem byla Zoe Opačiç z Courtauldova institutu v Londýně, která seznámila kolegy s výsledky svého dlouholetého bádání o Emauzích z hlediska Karlova císařského, univerzálního programu. Příspěvky vyjdou ve sborníku konference.

Koncert, který na závěr zazněl v opraveném kostele, byl krásnou tečkou za dvoudenní odbornou diskusí a snad i úvodem k nové etapě kláštera na Slovanech.

PhDr. Klára Benešovská, CSc.,
Ústav dějin umění AV ČR