Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Bylo a bude

Akademická rada Akademie věd České republiky vypisuje
výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, praxe v oboru, významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, vědecká nebo vědeckopedagogická hodnost, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu
přijímá do 29. července 2003

Kancelář Akademie věd České republiky,
sekretariát ředitele,
Národní 3, 117 20 Praha 1,
telefon: 224 228 017 nebo 221 403 267.

______________________

Ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR
vypisuje konkurs na obsazení místa

vědeckého pracovníka pro obor
teorie prostorů funkcí

na dobu určitou do konce roku 2003.

Požadavky: ukončené doktorské studium nebo vědecká hodnost v oboru matematika, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oblasti základního výzkumu v oboru teorie prostorů funkcí a teorie optimální aproximace, jazykové znalosti.

Přihlášky doložené životopisem, přehledem dosavadní odborné činnosti, seznamem publikací a případným doporučením
pošlete do 3 týdnů po uveřejnění na adresu:

Matematický ústav AV ČR,
sekretariát ředitele,
Žitná 25, 115 67 Praha 1.