Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Babuškova cena

Cenu profesora I. Babušky za rok 2002 získal RNDr. Cyril Fischer, PhD., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v Praze za doktorskou disertační práci Numerické řešení úloh stochastické mechaniky.

Druhé místo obsadil Ing. František Procházka, PhD., z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně za doktorskou disertaci Stabilita a bifurkace rovnovážných stavů nelineárních dynamických systémů. Jako třetí se umístil RNDr. Petr Tichý, PhD., z Ústavu informatiky AV ČR v Praze s doktorskou disertací O některých otevřených problémech v krylovovských metodách.

Další čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací. Rozhodnutím hodnotitelské komise získal první místo Ing. Vladimír Lukeš z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Jako druhý se umístil Mgr. Tomáš Neustupa (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze), třetí byla Ing. Michaela Roubalová (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni).

Cenu i uznání udělily letos již podeváté Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků za nejlepší práce v oboru počítačových věd.

Cena je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, je udílena každoročně a je spojena s finanční odměnou. Cenu založil v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška. Od podzimu 1968 působí profesor Babuška ve Spojených státech amerických, nyní v Texas Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin, TX. 

Doc. RNDr. Karel Segeth, CSc.,
ředitel Matematického ústavu AV ČR