Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

40 let vědecké činnosti v Liběchově

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ve stylu garden party se konala 10. června t. r. V Liběchově oslava kulatého výročí působení Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. Chráněni před slunečními paprsky se pod stanovou celtou sešli účastníci a vzácní hosté na zahradě liběchovského ústavu. Slavnost zahájil a slovem provázel. editel ÚŽFG AV ČR doc. Ivan Míšek, promluvili pánové senátoři Daniel Kroupa a Jaroslav Horák. Paní předsedkyně AV ČR doc. Helena Illnerová svěžím zavzpomínáním na svá setkání s Liběchovem potěšila všechny přítomné. Téměř to vypadalo, jako kdyby s ranní rosou vdechla múza do těchto míst básnickou lehkost a vtip, s níž o historii ústavu promluvili po prvním řediteli Ing. J. Matouškovi, jeho následovníci: prof. Jan Motlík, Ing. Petr Ráb a doc. Ivan Míšek.

Součástí oslav bylo předání medailí: za zásluhy v biologických vědách převzal Ing. J. Matoušek z rukou doc. Heleny Illnerové medaili J. E. Purkyně. Ing. Josefu Fulkovi předal prorektor Jihočeské univerzity prof. Václav Řehout pamětní medaili prof. Ing. Dr. Karla Koubka, DrSc.

Program pokračoval představením laboratoří a badatelských týmů, přednáškou prof. Josefa Syky O současném stavu a perspektivách české vědy a oceněním pracovníků ÚŽFG AV ČR. Mezitím se na rožni opékala dvě prasátka, studené nápoje a kulinářské speciality lákaly k ochutnání a modré nebe slibovalo všem hostům slavnosti příjemné odpoledne…

HaM