Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červenec  > obsah

Galerie 07/2003 - Motýli aneb Slova ráje

Obrázek k článku
Vřetenuška tužebníková, Zygaena filipendulae, létá v létě za poledního žáru.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Otakárek ovocný, Iphiclides podalirius, žije v zahradách, v parcích i ve volné přírodě. Patří jako ostatní motýli k jednomu z nejpočetnějších řádů hmyzu. Je známo více než 100 000 druhů, z nichž 3 000 žije na našem území. Ve velikosti jsou motýli velmi variabilní. Jedni měří jen několik milimetrů, jiní mají rozpětí až 30 centimetrů.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Ohniváček černočárný, Lycaena dispar, je největším ohniváčkem na území ČR. Žije na vlhkých loukách, ale objevuje se i na sídlištních loukách v Brně-Lesné. Motýli žijí na Zemi od rovníku až po polární kraje. Rozmanitost prostředí vede k řadě adaptací. Mnoho motýlů je zbarveno tak, aby splývali se svým okolím, jiné druhy jsou zbarveny nápadně k zastrašení útočníka.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Lišaj pryžcový, Hyles euphorbial, býval hojným motýlem v pražském a brněnském okolí, od 60. let se stal vzácným. Ekologický význam motýlů v přírodě spočívá v opylovací činnosti, téměř všechny druhy slouží za potravu hmyzožravým živočichům. Proto je řada mizících druhů z naší krajiny mementem pro současnost i budoucnost.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Stužkonoska vrbová, Catocala electa, žije v lužních lesích jižní Moravy a jižní Evropy, její zbarvení má odstrašující účinek na predátory. Motýli pronikli i do kultury člověka. Vzpomeňme na mythologii starých Řeků, pro které byl motýl symbolem nesmrtelnosti a kontinuity života se všemi proměnami, které cyklus motýlího vývoje naznačuje. Božský původ motýlů je glorifikován stovkami vědeckých názvů motýlů.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Lišaj oleandrový, Daphnis nerii. Dorostlé housenky jsou 10 cm dlouhé, na těle mají drobné, bílé a černě vroubené skvrnky. Napodobují tak hlavu hada. Motýli patří mezi hmyz s proměnou dokonalou, tj. dospělí jedinci kladou vajíčka, z nichž se líhnou larvy – housenky –, které se kuklí, a z kukel se líhnou motýli. Housenky představují růstové stadium, během něhož zvětší svou hmotnost až 2000x.
©Rudolf Hrabák

Obrázek k článku
Pestrokřídlec, Zerynthia deyrollei, motýl rozšířený v Malé Asii a na Blízkém východě. Žije na vysočinách nad 900 m. n. m. Čerstvě vylíhnutý motýl není schopen letu. Než vzlétne, musí vyvěsit na několik minut až půl hodiny měkké pahýly křídel, které visí bezmocně podél těla, až se stanou pevnými křídly. Letu je schopen asi za hodinu poté, co opustí kuklu.
©Rudolf Hrabák