Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Úvodník

Obrázek k článku 

Vážení čtenáři Akademického bulletinu,

za účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR pana Cyrila Svobody, který převzal záštitu, a předsedkyně AV ČR paní Heleny Illnerové byla ve dvoraně budovy Akademie věd ČR na Národní třídě 26. května t. r. otevřena výstava Akademie na prahu Evropské unie. Tato expozice je příspěvkem naší intituce k již brzo očekávanému vstupu České republiky do společného evropského prostoru. Že název není až tak docela přesný však dokazují výstavní panely samy: některé ústavy AV ČR na nich seznamují se svými úspěšnými mezinárodními projekty, se svou spoluprací se zahraničními partnery a to nejen v Evropě, ale i v zámoří. Plné právo účastnit se v mezinárodních projektech má Česká republika již delší dobu a je známo, že této možnosti naši vědci využili v 5. RP a účastní se v 6. RP. Menších či větších zahraničních spoluprací na jednotlivých pracovištích je pak bezpočet.

Troufám si tedy říci, že česká věda už dávno překročila práh své země a to je dobře. Nyní už záleží právě na mateřské zemi, aby své vědě poskytla takové zázemí a podmínky, které umožní jejím reprezentantům se na tomto poli pohybovat (nejen) v Evropském výzkumném prostoru skutečně důstojně.

Marina Hužvárová,
odpovědná redaktorka