Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Politické procesy 50. let a případ Slánský

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Mezinárodní historickou konferenci pod tímto názvem pořádal ve dnech 14. -16. dubna 2003 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s berlínskou pobočkou Institut für Zeitgeschichte v Mnichově (SRN), Bundeszentrale für politische Bildung (SRN) a Columbia University v New Yorku (USA). Konferenci finančně podpořil historik-amatér, podnikatel ze Spojených států amerických pan Harald Paumgarten.

Konference, která se konala v penzionu Vězeňské služby ČR v Praze na Pankráci, byla věnována politickým procesům v Československu po roce 1945, jejich mezinárodním souvislostem a také procesu s Rudolfem Slánským. Cílem bylo přiblížit veřejnosti výsledky historického bádání, kterému se věnují jak odborníci z pražského Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, tak i historikové z dalších vědeckých pracovišť a vysokých škol z České a Slovenské republiky, ale také z Evropy a USA.

Konference se zúčastnilo více než 150 odborníků, z toho 30 ze zahraničí. Hosty byli i příbuzní odsouzených v procesu se Slánským, snad nejznámější z nich, Lisa Londonová, vdova po Arturu Londonovi, odsouzeném na doživotí a rehabilitovaném v roce 1963, promluvila i v České televizi. Historikové se na konferenci mohli setkat též s potomky dvou odsouzených na doživotí a později rehabilitovaných: s vnuky Eugena Löbla a s dcerou a synem Vavra Hajdu.

Konferenci zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová, která ve svém proslovu uvedla, že za jeden z nejhorších politických procesů považuje proces s Dr. Miladou Horákovou. Dodnes má pocit hanby za Československo, které odsoudilo k trestu smrti ženu vězněnou za svou ilegální činnost v období 2. světové války v nacistických věznicích. Největším přínosem pro zúčastněné vědce byla nová, detailnější interpretace archivních dokumentů té doby a možnost konfrontace s názory a přístupy na základě komparace. Důležité bude vydání sborníku (v českém a německém jazyku), který by měl být připraven do konce letošního roku.

PhDr. Vojtech Čelko,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR