Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Ludmila Šilhánková
Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology
Učebnice pro vysoké a střední školy zaměřené na potravinářství seznamuje čtenáře se základy obecné mikrobiologie. Zvláštní důraz klade na oblasti související s potravinářským průmyslem a biotechnologií. Zabývá se funkční cytologií mikroorganismů, mechanismem jejich rozmnožování a výživy, základy jejich metabolismu a genetiky, základy imunologie a imunochemie, vlivem vnějších činitelů na mikroorganismy i významem jednotlivých druhů v potravinářském a kvasném průmyslu.

James D. Watson
Tajemství dna
Příběh jednoho z největších objevů 20. století

Vyprávění Jamese D. Watsona o jeho cestě k objevu struktury DNA, jenž jemu i jeho přátelům přinesl Nobelovu cenu. Autor, kterému bylo v době publikace objevu necelých 25 let, vzpomíná nejen na vědu a vědce, ale také na poválečnou atmosféru v Anglii i jinde v Evropě, na život na cambridžských kolejích, na ženy.

Klaus Hausmann, Norbert Hülsmann
Protozoologie
Protozoa neboli prvoci tvoří velkou říši biologicky i evolučně zajímavých jednobuněčných organismů, které mají nezastupitelnou roli v potravních řetězcích ve vodním prostředí, v půdě, ale i při samočištění vody. Nemálo z nich je také původcem závažných onemocnění lidí i zvířat. Souborné dílo o těchto organismech je určeno studentům magisterského i doktorandského studia, jakož i všem biologům, zoologům a parazitologům.

Miloš Zelenka
Literární věda a slavistika
Autor monografie, vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR Miloš Zelenka hledá nový smysl slavistických studií v dnešním, už nikoli bipolárním světě. Zabývá se různými aspekty slovanské filologie jako moderní mezioborové disciplíny, která nastoluje nové otázky spjaté s interkulturním zkoumáním souvislostí, překračujících etnickojazykové hranice slovanských jazyků a literatur.
V první části Metodologické křižovatky formuluje výhledy a perspektivy literárněvědné slavistiky, načrtává spletitý labyrint novodobé komparatistiky, dotýká se "meziliterární" komunikace v středoevropském literárním prostoru, informuje o nových metodách literární teorie a také se pokouší o vymezení fenoménu světové literatury. V části k dějinám literárněteoretické slavistiky zhodnocuje činnost význačných českých slavistů a komparatistů v meziválečném období (R. Jakobson, K. Krejčí, J. Ljackij, A. Pražák a R. Wellek), kteří přispěli k formulování teorie literárních dějin.

Václav Skuhravý
Lýkožrout smrkový a jeho kalamity
Lýkožrout smrkový je nejvážnějším škůdcem smrkových porostů v Evropě. Zprávy o jeho kalamitních přemnoženích v původních lesích střední Evropy spadají již do 17. století. Poznatky o těchto kalamitách se podstatně rozšířily ve druhé polovině dvacátého století, kdy byly objeveny feromony. Protože tyto látky lákají jak samce, tak samice lýkožrouta smrkového, využívají se nejen ke kontrole tohoto druhu, ale i k boji s ním. Kalamita z let 1990-2001 v Národním parku Šumava se stala předmětem mnoha diskusí ve sdělovacích prostředcích. Publikaci vydal v roce 2002 Agrospoj.

Od letošního roku vychází v Nakladatelství Academia nová edice MISTŘI VĚDY

Jared Diamond
Proč máme rádi sex?
Evoluce lidské sexuality

Z anglického originálu přeložil Zdeněk Urban
Jared Diamond, světově uznávaný odborník na fyziologii a držitel Pulitzerovy ceny, přináší fascinující pohled na unikátnost lidské sexuality a její evoluční kořeny.

Robert A. Weinberg
Jediná odrodilá buňka
Jak vzniká rakovina

Z anglického originálu přeložil Karel J. Angelis

W. Daniel Hillis
Vzor v kameni
Jednoduché myšlenky, které řídí počítače

Z anglického originálu přeložil Matěj Hoffman
Pro mnoho lidí je záhadou, jak počítače pracují. Autor však srozumitelným způsobem vysvětluje, že zdánlivě složitý chod počítače je možné rozložit do několika jednoduchých částí, kde se provádějí stejné jednoduché kroky stále dokola. I laik tak snadno porozumí tomu, jak jsou data zpracovávána.

Nejprodávanější knihy
v knihkupectví Academia v květnu 2003

  1. Turek, V., Horný, R., Prokop, R. Ztracená moře uprostřed Evropy (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  2. Kočenda, E., Lízal, L. - Český podnik v české transformaci 1990-2000
  3. Márai, S. - Svíce dohořívají
  4. Deyl, M., Hísek, K. - Naše květiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  5. Sedláček, A. - Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 4

Ostatní nakladatelé

  1. Roučka, Z. - Skončeno a podepsáno, ZR & T
  2. Čelovský, B. - Moje střetnutí s rozvědkou StB, Tilia
  3. Viewegh, M. - Případ nevěrné Kláry, Petrov
  4. Šabach, P. - Čtyři muži na vodě, Paseka
  5. Kačer, J. - Jedu k mámě, Eminent

Knihkupcův tip


Kroutvor, J. - Můj Mácha, Knihovna Jana Drdy + Klokočí

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz