Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

D & COMM spol. s r. o.

Společnost D & COMM spol. S r. o., podniká od roku 1994 v oblasti IT. Její náplní jsou dodávky software, hardware, služeb a poradenství v celém oboru informačních technologií. Jedna z divizí D & COMM se dlouhodobě specializuje na prodej licenčních a multilicenčních programů pro různé skupiny zákazníků včetně Akademie věd ČR.

Podle jednatele společnosti, Ing. Miroslava Auzkého, neexistuje jednoduchý návod, jak obstát na malém trhu v tvrdé konkurenci a jaké priority volit pro tzv. middle and long term developement.

V neustále se vyvíjejícím komplexním prostředí je nutné práci každodenně hodnotit, člověka musí jeho práce bavit. Lidský faktor je v současnosti alfou a omegou podnikání. Každé seskupení lidí má totiž obvykle tendence, které lze přirovnat k Brownovu pohybu molekul plynu v uzavřené nádobě. Všichni někde něco konají všemi různými směry, ale výsledný efekt je nula! Je tedy třeba správnou polarizací soustředit všechny dostupné síly jedním směrem, aby se dosáhlo výsledného efektu "1 + 1 = 3".

Ing. Auzký uvádí, že podnikatel by se měl chovat jako symbolický analytik, měl by být schopen abstrakce, systémového myšlení, experimentování a spolupráce. Zde lze nalézt mnohé společné znaky podnikání a vědeckého zkoumání. Vše by mělo být postaveno na středně a dlouhodobých strategiích, které musí skloubit schopnosti trhu s možnostmi zákazníka.

Na základě dosavadních zkušeností firemních specialistů lze optimálního efektu dosáhnout zejména vzájemnou komunikací dodavatele a zákazníka. Zákazník v mnoha případech vidí svůj problém izolovaně a z příliš úzkého pohledu. Pouze v případě, že dodavatel je schopen pochopit problémy zákazníka, je schopen nabídnout i odpovídající vhodné řešení. Stálý poradenský dialog se zákazníky navíc představí a přiblíží nové produkty firmy, představí inovativní řešení, která umožní ušetřit zbytečnou práci. V případě problému musí umět firma bleskově on line poradit.

Otázka nepřetržitého výzkumu a vývoje je dnes pro každou zemi zcela zásadní. Globalizace nabízí neuvěřitelné možnosti, ale v případě pasivního přijímání jejích výhod se pomalu stáváme jistým typem otroků. Proto musíme již od mládí budovat v našich občanech vůli a chuť přispět svou trochou do světového mlýna. Je také načase urychlit praktické zavedení nových technologií a vynálezů do každodenního života. Proto společnost D & COMM spol. S r. o. podporuje řadu činností, jimž věří, že posunou lidské hranice a znalosti o krůček dopředu, včetně aktivit a výzkumů Akademie věd ČR.