Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Ceny časopisu ŽIVA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Pravidelně každý rok uděluje Živa ceny autorům nejlepších článků za uplynulý rok. Letos 30. dubna bylo předávání cen o to slavnostnější, že se uskutečnilo v jubilejním 150. roce existence tohoto nejstaršího a renomovaného přírodovědného časopisu u nás a současně při výročí 50 let jeho nepřetržitého vydávání.

Slavnost celého aktu rámovalo příjemné prostředí dejvické vily Lanna, v jejímž sále za přítomnosti paní předsedkyně AV ČR doc. Heleny Illnerové byly ceny předány.

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd (do 30 let) získali doc. RNDr. Zdena Palková, CSc., a Mgr. Martin Kuthan za článek Úspěch spočívá v kooperaci.

Zvláštní ocenění časopisu Živa, kterým je oceněn význačný příspěvek např. Z hlediska výuky, získal Ing. Petr Kosina za seriál Pozoruhodné rostliny Namibie 1-6.

Ceny Živy (letos byly uděleny dvě) obdrželi autoři nejlepšího článku ročníku 2002 Martin Křivánek za článek Herbochronologie, stará nebo nová metoda? a Ing. Barbora Vlachová s Ing. Tomášem Vorlem za pojednání Bobr evropský jako krajinotvorný činitel.

Čtenářskou Cenu Antonína Friče převzali prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., a Ing. Bohumil Pražan za příspěvek Sokotra - Galapágy Indického oceánu I. A II.

Příroda Živě přála a podpořila slavnost slunečními paprsky, které zlákaly nejednoho účastníka k posezení na terase nebo k procházce zahradou. Těší nás, že Akademický bulletin také může pogratulovat časopisu, s nímž udržuje přátelské kolegiální kontakty, že má tak dobré autory, a popřát k významnému výročí.

HaM