Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > červen  > obsah

Bylo a bude

Akademická rada Akademie věd České republiky vypisuje výběrové řízení

na obsazení funkce ředitele Vývojové optické dílny AV ČR v Turnově.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti pracoviště přijímá do 29. července 2003

Kancelář Akademie věd České republiky, sekretariát ředitele, Národní 3, 117 20 Praha 1, telefon: 224 228 017 nebo 221 403 267.

_______________________

Varšavská univerzita pořádá

13. ročník Východní letní školy

určené pro mladé vědecké pracovníky ze střední a východní Evropy. Hlavním záměrem je poskytnout jim maximum informací o aktuálním stavu vědy a umožnit jim navázat mezinárodní vědecké kontakty. Školy se ročně účastní kolem 30 mladých badatelů z humanitních oborů.

Přednášejí vědci z Polska, západní Evropy a Spojených států amerických.

Informace jsou na stránce ess.studium@mercury.ci.uw.edu.pl.

Varšavská univerzita současně ohlásila konkurs na 25 stipendií pro uchazeče ze zemí bývalého Sovětského svazu a socialistického bloku. Stipendia jsou určena pro dvouleté studium otázek týkajících se východní Evropy, od 1. října 2003 do 30. června 2005.

_______________________

Astronomický ústav AV ČR vypisuje konkurz

na místo vedoucího vědeckého pracovníka
v oboru relativistická astrofyzika a její aplikace na jádra galaxií a kompaktní objekty

Uzávěrka: 13. 6. 2003

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu:
Astronomický ústav AV ČR
Fričova 298
251 65 Ondřejov

_______________________

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR vyhlašuje konkurs

na obsazení míst vědeckých pracovníků v oborech

  • fyzikální chemie,
  • elektrochemie,
  • chemická fyzika.

Konkurs se bude konat v ústavu ve čtvrtek 28. srpna 2003 od 9 hodin v místnosti č. 108.

Písemné přihlášky s krátkým životopisem a seznamem publikací dodejte na adresu: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR (sekretariát ředitele) Dolejškova 3, 182 23 Praha 8.