Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Usnesení XXII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XXII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky, konané dne 24. dubna 2003, přijímá toto usnesení:

I.
Akademický sněm

  1. Ve smyslu čl. 10 písm. b) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Akademie věd ČR za rok 2002 podle předloženého návrhu s připomínkou,
  2. Ve smyslu čl. 10 písm. d) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXI. zasedání Akademického sněmu,
  3. naléhavě vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k včasnému vyhlášení následných programů výzkumných center typu "A" - badatelská a "B" - aplikační vzhledem k tomu, že úspěšný pětiletý program MŠMT "LN - Výzkumná centra" končí již v roce 2004.

II.
Akademický sněm

  1. Ve smyslu čl. 10 písm. c) Stanov Akademie věd ČR schvaluje Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 2002 podle předloženého návrhu,
  2. souhlasí s čerpáním dotací na stavební odpisy podle tabulky 5 předloženého materiálu k bodu programu č. 4,
  3. bere na vědomí informaci o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR.

III.
Akademický sněm

schvaluje předloženou závěrečnou zprávu o výsledcích sbírky na pomoc pracovníkům AV ČR postiženým povodněmi v roce 2002 a o jejich využití a vyslovuje poděkování všem, kteří na sbírku přispěli a kteří se zasloužili o rychlé a účelné využití jejího výtěžku pro postižené kolegy.

IV.
Akademický sněm

schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od jejího ustavení.

Poznámka:
Předpokládá se, že XXIII. zasedání Akademického sněmu se uskuteční dne 16. prosince 2003.