Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

The road to and from DNA

Obrázek k článku 

Tento výstižný název pochází z dílny Kima Nasmythe a přestože každý čtenář cítí, kam míří, není snadné pro něj najít jednoduchý překlad. Když jsme začali diskutovat s našimi vídeňskými partnery, jak co nejlépe připomenout 50 let od uveřejnění struktury deoxyribonukleové kyseliny, kterou popsali 24. března 1953 v časopisu Nature Francis Crick a James Watson, chtěli jsme především mladé generaci co nejlépe přiblížit cestu, která vedla k objevu struktury DNA. Ale nejen to, měli jsme na mysli také vše, co následovalo po pochopení modelu dvoušroubovice.

Rozhodli jsme se pro sérii přednášek, které vyplní celý rok 2003. Toto netradiční uspořádání umožnilo kontaktovat jedinečné řečníky, kteří budou mít příležitost oslovit jak rakouské, tak české studenty. Ani na chvíli jsme nepochybovali o tom, že u nás budou přednášky prosloveny v Brně, protože právě barokní refektář augustiniánského kláštera je místem, které umocňuje spojení zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela s genetikou molekulární.

Celý cyklus je tvořen deseti přednáškami a bude zahájen 13. května odpoledne.

V prvních dvou přednáškách bude hovořit Sir Walter Bodmer z Ústavu molekulární medicíny v Oxfordu na téma: The Human Genome: Past, Present & Future a profesor Charles Weissmann z Ústavu neuorologie v Londýně na neméně aktuální téma: The Role of DNA in Prion Diseases.

Druhá kapitola ze série přednášek je plánována na 5. června, kdy bude v klášteře ve Starém Brně hovořit profesor Horace Judson z Univerzity George Washingtona na téma: Before The Structure: The Roots of The Revolution in Biology.

Nejen Brněnská iniciativa a Akademie věd České republiky, ale také Britská rada, Francouzský institut a brněnské univerzity, Masarykova, Mendelova a Veterinární a Farmaceutická se budou podílet na realizaci celé akce k oslavě objevu struktury DNA.

Všichni si přejeme, aby se nám podařilo oslovit co nejširší studentskou obec, aby si každý z nás vybral v průběhu roku "svého" řečníka, kterého nemůže neslyšet.

Za organizační výbor Jan Motlík