Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Jiří Demel
Grafy a jejich aplikace
Pokud je potřeba se orientovat v komplikovaných vztazích mezi částmi nějakého celku, často si vypomáháme kreslením obrázků. Obrázky jsou většinou podobné těm, které najdete v této knize. Puntíky, obdélníky, kroužky, čáry znázorňující vztahy mezi těmito symboly. Kniha je sice věnovaná aplikacím a autor tvrdí, že většinu jejího textu bez problémů zvládne i středoškolák, ale to je jen obvyklá nadsázka. Uspokojen bude i ten, kdo si potrpí na důkazy. Hodně místa je věnováno i algoritmům a rozborům jejich fungování, což potěší i náročnější uživatele z okruhu studentů technických vysokých škol, zejména ty, kteří se hodlají věnovat teorii grafů hlouběji.

Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam, Petra Odehnalová, David Horal
Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice
Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech republic
Svazek I Českomoravská vrchovina - Polom, Žákova hora

Na území České republiky, jak uvádějí autoři hned v úvodu, kromě extrémních skalních poloh či rašelinišť nenajdeme lesní porosty, o nichž bychom mohli prohlásit, že nejsou ovlivněny člověkem. Ani pralesovité rezervace Polom a Žákova hora, jimž je věnována tato kniha, nepředstavují výjimku v tomto směru, nicméně patří bezesporu k nejhodnotnějším lokalitám daného typu v ČR. Oba vybrané objekty jsou dobrou srovnávací základnou různých stupňů ovlivnění člověkem v minulosti a současně i zcela specifických směrů jejich vývoje a managementu. Práce tak v historickém kontextu objasňuje vývojový proces probíhající v rezervacích podobného typu a navrhuje i opatření k jejich aktivní ochraně. Kniha je určena převážně odborníkům v profesích ochrany přírody a lesního hospodářství, biologům a samozřejmě studentům a pedagogům z lesnických a přírodovědných oborů.

Český jazykový atlas 4
Český jazykový atlas je monumentální dílo Ústavu pro jazyk český AV ČR, které podává první úplný obraz územního rozrůznění našeho národního jazyka. Čtvrtý (předposlední) svazek Atlasu je věnován tvarosloví, územním diferencím morfologických forem všech ohebných slov. Také tento díl byl vypracován podle týchž metodických zásad jako první tři svazky. Čtenář nepochybně ocení, že se v úvodních kapitolách stručně shrnují hlavní postupy při vypracování komentářů, že se vysvětlují základní grafická pravidla a že se podává seznam zkoumaných obcí. Byla tak zajištěna kontinuita celého díla i relativní samostatnost čtvrtého svazku. Důležitou součástí Atlasu jsou detailní výkladové komentáře k mapám.

Nejprodávanější knihy v dubnu 2003
v knihkupectví Academia

  1. Kertész, I. - Člověk bez osudu
  2. Deyl, M., Hísek, K. - Naše květiny (kniha vyšla s podporou AV ČR)
  3. Kertész, I. - Kaddiš za nenarozené dítě
  4. Volfová, J. - Českých dějin hrátky ošidné
  5. Kolektiv - Pravidla českého pravopisu

Ostatní nakladatelé

  1. Viewegh, M. - Případ nevěrné Kláry, Petrov
  2. Sommerová, O. - O čem sní ženy 1, HAK
  3. Hůlová, P. - Paměť mojí babičce, Torst
  4. Cílek, V. - Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán
  5. Schrötter, H. J. - Aktuální slovník Evropské unie, Brána

Knihkupcův tip
Hájek, P. (ed.) - Krajina zevnitř, Malá Skála

Jiří Padevět,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz