Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2003

Svratka, Czech Republic, May 12-15, 2003

Pořadatelé:

  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
  • Ústav mechaniky těles, VUT Brno
  • Ústav termomechaniky AV ČR
  • Žďárské strojírny a. s.
  • Sdružení pro inženýrskou mechaniku

Cílem každoroční konference je získat přehled o současném stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice a okolních zemích. Letos se zúčastní 245 odborníků ze všech oblastí mechaniky z šesti zemí. 202 příspěvky jsou publikovány na CD ROM (plné texty - ekvivalent cca 2500 stran) a současně knižně jako rozšířené abstrakty (450 stran).

Mezi účastníky jsou zastoupeni vědečtí pracovníci ze základního výzkumu i inženýři z praxe, všechny věkové kategorie, zejména však mladí lidé včetně studentů doktorandů. Konference již dosáhla úrovně plně srovnatelné s podobnými akcemi pořádanými v zahraničí (s výjimkou výše vložného), jako je GAMM, ASCE-EM, ASME-EM atd. Zároveň je ukázkou fungující spolupráce mezi AV ČR, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky.

Mimo úvodní přednášky (keynote lectures) probíhá letos jednání v pěti paralelních sekcích během čtyř dnů. Příspěvky přihlášené jako postery každý rok soutěží o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS, a. s. Na programu jsou témata: dynamika a kmitání soustav, stabilita pohybu a napjatosti soustav, diagnostické a identifikační metody, stochastická mechanika, počítačová mechanika, nelineární mechanika deformovatelného prostředí, lomová mechanika, spolehlivost konstrukcí, mechatronika, biomechanika, plazmová mechanika, mechanika tekutin, aeroelasticita, hydroelasticita, termomechanika.

Úvodní přednášky jsou vždy součástí plenárního zahajovacího zasedání. Nejvýznačnější odborníci v nich prezentují State of the Art některých speciálních oblastí. Letos zazní příspěvky: Konstitutivní modely v geotechnickém inženýrství, Základní dynamické vlastnosti lidské lebky, Výzkum a vývoj řízení pohonových soustav.

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,
předseda vědeckého výboru