Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Jan Mlynář komunikuje s veřejností na JET v Culhamu

Obrázek k článku 

V polovině března nastoupil RNDr. Jan Mlynář, Ph. D., z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR jako pracovník pro styk s veřejností neboli "PR" největšího tokamaku na světě - JET (Joint European Torus). JET stojí v Culhamu nedaleko anglického Oxfordu a financuje ho Evropská unie. Jan Mlynář se poprvé "setkal" s tokamakem při postgraduálním studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK, a to v Oddělení tokamaku Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Posledních pět let trávil ve Švýcarsku v École Polytechnique Fédérale de Lausanne, kde se zabýval diagnostikou vysokoteplotního plazmatu tokamaku TCV. Ústav fyziky plazmatu nabídl Dr. Mlynářovi dlouhodobou stáž na JET. Tam právě otevřeli místo pro komunikaci s veřejností.

Po poměrně náročných pohovorech a zkušebním měsíci na budoucím pracovišti byl Dr. Jan Mlynář přijat. Jeho jmenování časově spadá do mimořádně zajímavé etapy výzkumu termojaderné fúze. V roce 2006 má být zahájena stavba tokamaku s 10x větším objemem plazmatu a 30x větším termojaderným výkonem, než má a uvolňuje obr v anglickém Culhamu. Bude se totiž stavět ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor. Projekt financuje Rusko, Japonsko, Kanada a Evropská unie. Za Evropskou unii nese "termojadernou" zodpovědnost EFDA - European Fusion Association Agreement. Odpovídá nejen za činnost JET, ale i za účast EU na projektu ITER. EFDA představuje rovněž dohodu mezi Euratomem a tak zvanými asociacemi evropských států či institucí.

Česká republika podepsala asociaci nazvanou EURATOM/IPP. CR v roce 1999, a právě na jejím základě se mohl Dr. Mlynář ucházet o místo PR na EFDA JET. Pokud jsem jmenoval pouze čtyři účastníky projektu ITER - jedné z aktivit EFDA - pak od 19. února 2003 to neplatí. Na 8. zasedání partnerů ITER v Petrohradě byly přijaty USA a Čínská lidová republika. V tomto roce by se mělo rozhodnout o místě stavby ITER. Přihlášku podaly kanadský Clarington, japonský Rokkasho-muro, španělský Vandellós a konečně francouzský Cadarache. Rovněž v tomto roce má být založena ITER-International Fusion Energy Organization, která se o ITER bude starat od jeho spuštění do rozebrání. Dr. Jan Mlynář se tedy rozhodně v Culhamu nudit nebude.

Milan Řípa
Ústav fyziky plazmatu AV ČR