Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Inženýrská akademie České republiky

uděluje od roku 1997 význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí za vynikající výsledek tvůrčí práce Cenu Inženýrské akademie České republiky. Vyhlašována je k ocenění vynikajícího realizovaného technického díla nebo k ocenění významného přínosu k rozvoji inženýrského výzkumu.

Cena si klade za cíl stimulovat práci vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků i řešitelských kolektivů. Má zároveň podporovat tvůrčí úsilí a vytrvalost, jež jsou nezbytné jak v systematické vědecké či výzkumné práci, která vede k novým fundamentálním poznatkům a posouvá hranice poznání v celém oboru inženýrského a aplikovaného výzkumu, tak i k prosazení každého významného technického projektu od jeho záměru do jeho dokončení a uplatnění ve výrobku, či jiném technickém díle. Od roku 1997, kdy byla cena poprvé udělena, byla již oceněna řada projektů, mezi nejvýznamnější lze zařadit projekt nové odbavovací haly mezinárodního letiště v Praze, nové restaurátorské a konzervační technologie vyvinuté pro mozaiku Poslední soud na Katedrále sv. Víta na Pražském hradě, projekt vybudování badatelského centra výkonových laserů AV ČR a jako poslední projekt vysouvaných tunelů metra pod Vltavou.

Soutěž bude uzavřena vyhlášením vítězného projektu na výročním zasedání Inženýrské akademie České republiky v měsíci listopadu 2003 a cena bude udělena na slavnostním večeru pořádaném jako každoročně v historické Betlémské kapli.

Inženýrská akademie České republiky vyhlašuje soutěž

Cena Inženýrské akademie České republiky za rok 2003

Cena je dotována částkou 50 000 Kč a bude udělena v kategorii za vynikající realizované technické dílo (projekt) Návrhy na udělení ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR Informace a návrhové listy získají zájemci na sekretariátu IA ČR, Národní třída 3, 110 00 Praha 1 a internetu: www.eacr.cz Termín pro předložení návrhů na udělení Ceny IA ČR je 13. červen 2003.

Prof. Ing. Jaroslav Exner, CSc.,
prezident Inženýrské akademie České republiky