Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Historie ve vinném sudu

Obrázek k článku 

"Vážené Národní shromáždění, podávám interpelaci jménem 21 poslanců, v níž bychom chtěli ukázat, jak se plýtvá penězi, které by státní rozpočet potřeboval. Podle zásad práce a usnesení NS se má NS vyjadřovat k zásadním otázkám ekonomického, politického a kulturního života naší republiky. Jsme přesvědčeni o tom, že dva filmy, které jsme viděli a které podle Literárních novin mají mít premiéru v tomto měsíci, ukazují "zásadní cestu našeho kulturního života", po které žádný poctivý dělník, rolník a inteligent jít nemůže a nepůjde. Protože dva filmy, Sedmikrásky a O slavnostech a hostech, natočené v čs. ateliérech na Barrandově, nemají s naší republikou, socialismem a ideály komunismu nic společného."

Stenografickým záznamem vystoupení poslance Jaroslava Pružince na plenární schůzi Národního shromáždění 18. května 1967 začíná publikace Národní shromáždění květen 1967-červenec 1968 autorů Františka Cigánka a Ondřeje Felcmana patřící do ediční řady Prameny k dějinám československé krize 1967-1970. Obsah tvoří 75 převážně parlamentních dokumentů doplněných faktografickými přílohami.

I malá ukázka z díla názorně ukazuje šíři a hloubku problémů, jež stály v cestě snahám o reformu společenského zřízení v období Pražského jara. Dr. František Cigánek v Národním shromáždění pracoval od září 1967 a 1. října 1969 byl pro ztrátu důvěry na hodinu propuštěn. V tomto období se mu podařilo vynést některé důležité materiály a zachránit je pro budoucnost. V příběhu Františka Cigánka nechybí ani kus dobrodružství: tyto citlivé dokumenty uschoval u svého bratra na Moravě ve vyprázdněném vinném sudu, v němž přežily až do konce roku 1989.

Rozsáhlý projekt edice Prameny k dějinám československé krize 1967-1970 začal realizovat v roce 1992 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Komisí vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967-1970. Čeští a slovenští historikové v něm představují vědecké i širší veřejnosti závažné, dosud většinou nepublikované dokumenty z let 1967-1970. Realizaci edičního záměru koordinuje redakční rada, ustavená v roce 1992 z pracovníků ÚSD, Historického ústavu armády ČR, Ústavu mezinárodních vztahů, Univerzity Karlovy, Ministerstva vnitra, odboru řízení archivnictví, Ústavu politických věd Slovenské akademie věd a Historického ústavu SAV.

Prvním předsedou redakční rady se stal Vilém Prečan, po jeho odstoupení byla rada v roce 1999 doplněna a jejím novým předsedou byl zvolen Oldřich Tůma, který spolu s Jitkou Vondrovou řídí celý projekt. V edičních skupinách pracuje 17 historiků zabývajících se soudobými dějinami Československa. Někteří z nich se vrátili k badatelské práci po letech nuceného mlčení, nejmladší z nich naopak období Pražského jara nezažili. Toto věkové rozvrstvení ediční rady zabraňuje jednostrannému generačnímu přístupu. Všechny dosud publikované svazky příznivě přijal odborný i denní tisk a v roce 1997 byly vyznamenány cenou Akademie věd ČR "za vědecké edice pramenů k nejzávažnějším etapám nejnovějších českých dějin". Prameny vycházejí s podporou Grantové agentury ČR a Nadace Konráda Adenauera (SRN) v českém a slovenském jazyce podle znění originálu.

Prezentace již 16. svazku edice Národní shromáždění květen 1967 - červenec 1968 (vydalo jej brněnské nakladatelství Doplněk) se konala 19. února 2003 v Praze. Kromě autorů se jí zúčastnili i někteří představitelé politického života z období Pražského jara, mimo jiné bývalý ministr kultury a informací ČSSR Miroslav Galuška, prof. Zdeněk Jičínský a doc. Jiří Grospič, oba poslanci ČNR v letech 1968-1969 a členové komise pro přípravu federalizace státu, Ing. Božena Fuková, poslankyně Národního shromáždění, poslední žijící ze čtveřice poslanců, kteří 18. října 1968 hlasovali proti "dočasnému" pobytu sovětských vojsk v Československu.

Zuzana Bukovská