Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Česká hlava

Podpoře vědecké a technické inteligence je určen projekt Česká hlava i jeho stejnojmenná soutěžní část. Letos se koná již 2. ročník, který bude slavnostně zakončen v listopadu t. r. televizním galavečerem.

Ceny Česká hlava se udělují v kategoriích:

  • hlavní národní cena Česká hlava za mimořádné výsledky v oblasti vědy a techniky pro osobnost, která významně přispěla k rozvoji své disciplíny;
  • cena Invence za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, v oblasti technologických inovací s přihlédnutím k jeho využitelnosti v praxi;
  • cena Patria za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, v oblasti technologických inovací nebo odborné (manažerské) kvality, jež se úspěšně prosadily v zahraničí;
  • cena Industrie pro tuzemskou či zahraniční firmu působící v ČR, která uplatnila nejvýraznější novou technologii nebo výrobek na území ČR;
  • cena Doctorandus za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou práci studentovi doktorského studijního programu;
  • cena Gaudeamus za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou práci studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu;
  • cena Naděje pro středoškolského studenta za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou práci;
  • cena Media pro novináře nebo mediálního pracovníka za největší přínos v propagaci tuzemské vědy a techniky.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a podpořila jej řada osobností veřejného života.

Nominace bude posuzovat a výherce určí odborná porota, ceny budou dotovány finanční odměnou v celkové výši téměř milion korun.

Bližší informace naleznete na www.ceskahlava.cz.

HaM