Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Bylo a bude

Varšavská universita pořádá 13. ročník

Východní letní školy

určené pro mladé vědecké pracovníky z výzkumných center střední a východní Evropy.

Hlavním záměrem této školy je poskytnout mladým adeptům maximum informací o aktuálním stavu vědy a umožnit jim navázat mezinárodní kontakty. Ročně se školy účastní kolem 30 mladých specialistů z humanitních oborů. Přednášejí významní vědečtí pracovníci z Polska, západní Evropy a Spojených států amerických.

Informace lze získat na adresách: eess.studium@mercury.ci.uw.edu.pl a www.uw.edu.pl.

_________________________

Československá biologická společnost, Biologický ústav Lékařské fakulty MU v Brně, pořádají pod záštitou děkana LF MU doc. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ve dnech 19. -20. listopadu 2003 v Brně

XVII. biologické dny s ústředním tématem

Paměť živých systémů

Cílem této části biologických dnů je podat informace, analytické i zobecňující, o všech formách paměti, které živé soustavy na nejrůznějších hladinách své hierarchické organizovanosti používají, tj. od paměti buněčné (genové i negenové), přes paměť nervovou až po paměťové systémy používané v lidské společnosti. Tato oblast zahrnuje principy zápisu informace do paměťového média, vyzvedávání informace z paměti, její stabilitu, reprodukci, cílené zásahy do paměti, evoluci paměťových systémů, jejich modelování aj.

Plenární přednášky přednesou:
Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., doc. MUDr. Jiří Jonák, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., doc. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.

Jako příklady obsahové struktury lze uvést: Paměť genová (vznik a evoluce, stav a perspektivy genomiky, funkční genomika, regulace exprese genů, nejaderný genom), imunologická paměť, genové manipulace, genová podmíněnost chorob, perspektivy genové terapie, alelové frekvence lidských subpopulací a jejich posun, genetické přístupy ve výzkumu buňky aj., buněčná paměť epigenní (krátkodobá paměť buňky, metylace DNA, priony, "dědičnost získaných vlastností" aj.), paměť nervová (podstata mozkové paměti, evoluce její genové determinace, mechanismy vtiskování aj.), paměť "společenská" (memy, tradice a kultura, konstrukce paměťových systémů člověkem aj.).

Biologické dny jako nejširší fórum našich biologů jsou otevřeny i pro jakoukoliv další tematiku, která je v současné době aktuální.

Podrobnější informace k průběhu a organizaci akce naleznete na adrese http://www.med. muni.cz/biolspol/bdny2003/, zde jsou rovněž on-line přihlášky i přihlášky ke stažení ve formátu pdf.

_________________________

Ředitel Matematického ústavu Akademie věd ČR vypisuje konkurs na obsazení místa

vědeckého pracovníka pro obor teorie operátorů.

Požadavky: ukončené doktorské studium nebo vědecká hodnost v oboru matematika, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oblasti základního výzkumu v teorii ohraničených lineárních operátorů v Banachových prostorech, jazykové znalosti.

Přihlášky doplněné životopisem, přehledem dosavadní odborné činnosti a seznamem publikací a případným doporučením pošlete do 3 týdnů po uveřejnění tohoto oznámení na adresu:
Matematický ústav AV ČR
sekretariát ředitele
Žitná 25
115 67 Praha 1

_________________________

Irská vláda založila novou nadaci pro podporu výzkumu v oblasti biotechnologií a informačních a komunikačních technologií,

SFI (Science Foundation Ireland).

Podrobnější informace o grantech jsou na adrese www.sfi.ie.

_________________________

Ve dnech 3. -6. června 2004 pořádá universita Pompeu Fabra v Barceloně 8. PCST konferenci

Scientific Knowledge and Cultural Diversity

na témata

  • Native Knowledge and Modern Science,
  • History of Science,
  • Science Communication and Social Participation,
  • Fields and Strategies of Science Communication.

Informace najdete na adrese http://www.pcst2004.org/.

_________________________

25. -28. června 2004, Urbana-Champaign, Illinois, USA

Crossroads in Cultural Studies - Fifth International Conference.

Informace jsou na adrese http://www.crossroads2004.org.