Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Akademické vědecké databáze v České republice

V několika posledních letech nabývá na mohutnosti dostupnost plnotextových odborných informací prostřednictvím různých databází. Jejich rozvoj jde neustále kupředu. Zlepšuje se jak jejich grafická podoba a funkčnost, tak především jejich obsah. Databáze tak představují přínos pro vědce. V České republice jsou v současné době dostupné významné světové akademické plnotextové databáze fy EBSCO, Academic Search Premier a Business Source Premier.

Academic Search Premier (ASP) byla zprvu databází pro společenské vědy, ovšem nyní nabízí také podstatné tituly z oblasti přírodních věd. Tematicky pokrývá oblast biologických věd, chemie, komunikace a médií, počítačové vědy, vzdělávání, inženýrství, životního prostředí, historie, jazykovědy, lékařství, filozofie, fyziky, politických věd, psychologie, psychiatrie, náboženství a teologie či sociologie a sociální práce. ASP si zachovává proslulost jako nejrozsáhlejší světová sbírka akademických plnotextových časopisů z přírodních i společenských věd a je nejvyužívanějším badatelským nástrojem ve stovkách univerzit v mnoha zemích.

Jednoduchým znakem kvality obsahu databází je počet vědeckých recenzovaných titulů, jejichž články kontroluje odborná komise expertů v daném vědním oboru. K lednu 2003 obsahovala databáze ASP 2720 plnotextových recenzovaných časopisů. Běžnou praxí v dostupnosti plných textů prostřednictvím databází je embargo, které omezuje zveřejnění nejaktuálnějších čísel na dobu až několika měsíců od vydání. Po tuto dobu jsou k dispozici abstrakta. Výhodou databáze ASP je tvorba archivů plných textů u vybraných prestižních časopisů, které sahají až k počátkům vydávání daného titulu. Díky této aktivitě jsou prakticky kompletně přístupné plné texty např. K Journal of International Affairs, Central European History, Journal of Social Psychology či Advances in Physics, Annals of Science, Contemporary Physics a mnoha dalších.

Business Source Premier (BSP) je největší plnotextovou obchodní databází na světě, která obsahuje více než 2800 periodik. Pokryty jsou především oblasti účetnictví, ekonomie, financí, managementu, marketingu či veřejné správy. Také v BSP probíhá doplňování plných textů vybraných prestižních titulů až k počátku jejich vydávání. Příkladem může být dostupnost článků z Harvard Business Review až z roku 1922.

EBSCO se snaží doplňovat tyto své dvě stěžejní akademické databáze o odborné tituly v angličtině publikované mimo USA. Z českých periodik jmenujme New Presence či Perspectives v databázi ASP nebo také Prague Business Journal, případně Czech Industry v databázi BSP.

Databáze fy EBSCO jsou v současné době dostupné v České republice v rámci národní licence prostřednictvím projektu eIFL Direct. Tento projekt iniciovala Sorosova nadace a jeho cílem je podpora dostupnosti elektronických informací.

Přístup do databází fy EBSCO je možný ze všech akademických pracovišť, škol, knihoven a dalších neziskových organizací. Vstup do databází naleznete na internetové adrese http://search.epnet.com. Více informací o dostupnosti databází v České republice je uvedeno na http://www.nkp.cz/eifl.

Petra Pěnkavová,
podle příspěvku Sama Brookse,
viceprezidenta EBSCO Publishing