Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > květen  > obsah

Galerie 05/2003 - Voda jako znamení aneb O povodních /2

Obrázek k článku
Protipovodňová hráz první etapy, Staré Město-Josefov při povodni v srpnu 2002
©Archiv VRV

Obrázek k článku
Výpočtová záplavová čára na průtok povodně ze srpna 2002, DHI Hydroinform, a. s., Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
©Archiv DHI Hydroinform

Obrázek k článku
Ještě počátkem 19. století byl prostor Karlína nezastavěnou údolní nivou Vltavy umožňující rozlití povodňových vod (obrázek L. Janschy s Karlínem a Libní z roku 1810)
©Archiv Útvaru rozvoje Hl. m. Prahy

Obrázek k článku
Zatímco povodně minulosti většinou poškodily pražské mosty a také Karlův most několikrát pobořily, velká voda v srpnu 2002 mosty na Vltavě sice pohltila, ale nezmohla.
©Josef Bílek