Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Sociologický webzin SOCIOweb

Webový magazín pro všechny se zájmem o společnost, ve které žijeme.

Na sklonku loňského roku vyšlo na webové adrese www.socioweb.cz nulté mimořádné číslo Sociologického webzinu SOCIOweb, elektronického popularizačního čtrnáctideníku Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Redakční rada složená z mladých odborných a vědeckých pracovníků tohoto ústavu si dala za cíl sestavit srozumitelný formát a dvakrát do měsíce jej naplňovat informacemi o společnosti, ve které žijeme. SOCIOweb zveřejňuje výsledky prováděných sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění, zabývá se také sociologickou teorií a jejím vývojem. Celá problematika je předkládána s mezioborovým přístupem tak, aby zajistila lepší vhled do problematiky.

Sociologický webzin SOCIOweb chce být platformou pro komunikaci akademické sociologické obce s veřejností, zejména s médii a studenty. Mohl by sloužit středoškolským pedagogům jako podklad při přípravě výuky humanitních předmětů, maturantům při přípravě na přijímací řízení na studium společenskovědních oborů na vysokých školách, začínajícím vysokoškolským studentům sociologie a příbuzných specializací pro orientaci v oboru, v jeho aktuálním dění, stejně tak i novinářům a redaktorům v jejich každodenní práci.

Obsahuje informace tříděné v těchto rubrikách: editorial, teorie pro všechny, aktuality, diskuse - každý návštěvník zde má možnost položit nám otázku, na kterou mu v nejbližším možném termínu poskytneme odpověď; zpočátku jsme využili otázky, které zazněly na Dnech vědy a techniky 2002; kulatý stůl - od prvního čísla je otevřen kulatý stůl nad tématem sociologie obecně a SOCIOwebu zvlášť, další kulaté stoly budou průběžně spouštěny a budou se zabývat zejména nejvýznamnějšími společenskými událostmi naší doby; odkazy.

První tři čísla SOCIOwebu zveřejnila metodologické stati (datové služby, měření životní úrovně, sociologické metody), základní pojmy (společnost, životní úroveň, socializace), sociologická paradigmata, některá témata sociologických výzkumů (volební preference, deprivatizace náboženství, změny v lidském chování, důvěra v instituce), představila některé významné osobnosti sociologie (August Comte, Émile Durkheim, Norbert Elias, Karl Heinrich Marx, Max Weber), 17 tematických aktualit: životní úroveň, komunikace & média, konference, obyvatelstvo, politika & volby, rodina, sociologické výzkumy, vzdělávání. Bylo zodpovězeno 25 otázek čtenářů a zapojili se první účastníci kulatého stolu.

SOCIOweb může snadno zprostředkovat sociálně vědní poznání široké veřejnosti, což je důležité, protože vzdělání právě v této oblasti není součástí základního vzdělání poskytovaného naším školstvím.

Ing. Adéla Seidlová,
Sociologický ústav AV ČR