Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > duben  > obsah

Počítač pro náročnější výpočty v Akademii věd

Obrázek k článku 

Většina univerzit a vědeckých institucí je vybavena centrálním výpočetním střediskem, zabezpečujícím pracovníkům služby, na které jejich vlastní počítače nestačí, protože by to bylo neekonomické.

Akademie věd České republiky bohužel žádným takovým zařízením nedisponuje a z finančních důvodů ho nemůže sama realizovat. Proto se Akademická rada na svém zasedání 28. března 2000 rozhodla, že bude iniciovat - ve spolupráci s vysokými školami - jednání o zřízení superpočítačového centra, které by sloužilo celé badatelské obci v České republice. Tento úmysl je zakotven také v Koncepci AV ČR na začátku 21. století, kterou schválil XVI. akademický sněm 27. 4. 2000 (www.cas.cz/cz/Dokumenty/koncepce_s.htm). Dosud nebyla tato iniciativa vyslyšena.

V letech 1998-2002 byl vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR k dispozici pro náročné výpočty paralelně-vektorový superpočítač NEC SX-4 v Českém hydrometeorologickém ústavu (viz Současný stav počítačů pro náročné výpočty, AB 1/2000). Tato možnost byla výsledkem projektu označovaného Meteor, který začínal pod patronací MŠMT v rámci programu INFRA2 a který později převzala Akademie.

Počátkem roku 2003 bylo spojení na tento superpočítač zrušeno, protože zájem o něj byl v AV ČR v poslední době minimální a také proto, že superpočítač bude v brzké době nahrazen jiným.

V r. 2000 se Fyzikální ústav v zastoupení Akademie věd ČR stal jedním z účastníků pilotního projektu (www.fzu.cz/oddeleni/savt/luna/SunFireV880. html), který umožnil celé Akademii využívat navíc moderní paralelní počítač SUN (viz Paralelní superpočítač v Akademii věd, AB 3/2000). Tento projekt (stejně jako počítače v něm provozované) je stručně označován Luna. Až do poloviny roku 2002 byl počítač Luna jednou až dvakrát ročně modernizován; nyní je již více než půl roku provozován počítač SUN V880. Je to symetrický multiprocesor s 8 procesory UltraSparc III, 32 GB operační paměti a 384 GB diskové paměti.

Kromě operačního systému Solaris a dalších nástrojů pro organizaci a administraci počítače jsou na něm k dispozici paralelizační nástroje MPI a OpenMP a knihovny podprogramů pro numerické výpočty (Sun a NAG).

V nejbližší době bude instalován také program FLUENT pro výpočty z dynamiky tekutin a v průběhu letošního roku by měly být k dispozici komerční konečnoprvkové systémy pro výpočty v mechanice.

Připravuje se také instalace systému Sun Grid Engine a propojení počítače s menšími pracovními stanicemi. Systém umožní spolupráci při výpočtech i s dalšími výpočetními prostředky s jinými operačními systémy.

Architektura výpočetního systému Luna má pro uživatele, který využívá pro své výpočty více procesorů (tj. pracuje s paralelizovanými programy), velikou výhodu oproti běžnějším systémům s distribuovanou pamětí (což jsou především klastry tvořené osobními počítači), protože se při tvorbě programů nemusí starat o umístění svých dat: všechny procesory pracují s touž pamětí, která se proto nazývá sdílená. Programování je tudíž snadnější a rychlejší.

Ale i pro toho uživatele, který svůj program neparalelizoval, může Luna mít tu výhodu, že v případě vysokých nároků na operační paměť může využít mnohem větší operační paměť, než připadá na jeden procesor v rovnoměrném rozdělení (za předpokladu, že jiní uživatelé systému, kteří používají ostatní procesory, nemají na paměť také velké nároky).

Systém Luna dosud využívají vědečtí pracovníci přibližně z 10 ústavů AV ČR (a spolupracovníci z MFF UK); některé ústavy jsou mimopražské. I v současné době je menší volná kapacita a až bude v letošním roce systém propojen s dalšími počítači, bude k dispozici kapacita ještě větší.

Dalším záměrem je náhrada stávajících procesorů za rychlejší; to je ovšem podmíněno na prvém místě zvýšením finanční dotace v rámci AV ČR.

Každé zařízení lze využívat efektivně i nehospodárně. Je tomu tak i s počítači. Proto bude pro všechny, kteří ke své práci potřebují počítač, ale zvláště pro stávající i budoucí uživatele, v dubnu uspořádán třídenní seminář o optimalizaci programování na obvyklých i paralelních systémech. Účast je zdarma, ačkoli seminář povede vynikající zahraniční odborník Dr. Ruud van der Pas z Holandska, účastníkům budou k dispozici pracovní stanice pro procvičování probírané tematiky. Další údaje o tomto semináři a přihlášku lze nalézt na adrese www.fzu.cz/oddeleni/savt/seminare/.

Jaroslav Nadrchal,
Fyzikální ústav AV ČR